Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.033 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01
02

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

03

Quyết định 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ tại thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ (đợt 2)

04

Quyết định 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định 1534/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

05

Quyết định 2050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 2667/QĐ-UB ngày 20/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06

Quyết định 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non trung tâm

07

Quyết định 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định 204/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

08

Quyết định 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1276/QĐ-UB ngày 22/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09

Quyết định 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ban quản lý Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thành phố Thái Bình tại phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình

10

Quyết định 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ huyện Hưng Hà sử dụng đất để mở rộng Trường mầm non

11

Quyết định 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Quản lý kho lưu trữ, hồ sơ tài liệu đất đai

12
13

Quyết định 3458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa

14
15

Quyết định 3446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Điền Trung tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước

16

Quyết định 3461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án Nuôi tôm công nghệ cao tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn

17

Quyết định 3444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO3)

18

Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19

Quyết định 2121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện Dự án khu nhà ở thương mại (lô OĐT-19), thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

20

Quyết định 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải được sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư