Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.993 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

02
03

Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

04

Quyết định 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc

05

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

06

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh

07

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

09

Công văn 6976/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

10

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng

11
12

Quyết định 3135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

13
14

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

15
16

Quyết định 34/2022/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17

Quyết định 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang

18
19

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

20

Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội