Văn bản UBND lĩnh vực Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 287 văn bản: Bảo hiểm
01

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

02
03
04

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai “Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” năm 2024

05
06

Quyết định 2090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

07

Công văn 8129/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

08
09

Quyết định 2693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

11

Quyết định 48/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ Chỉ thị 10/2008/CT-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

12

Quyết định 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

13

Quyết định 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế Thành phố Cần Thơ

14

Công văn 4155/UBND-SLĐTBXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố

15

Công văn 6266/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023

16
17
18

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định

19
20

Thông báo 3347/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP