Công văn 2605/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 2605/VPCP-TH

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính,

  Bưu chính viễn thông, Tài nguyên và môi trường, Tư pháp,

  Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,

  Lao động-Thương binh và Xã hội, Thương mại,

  Y tế, Tổng cục Du lịch.

 

 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh một số vấn đề lớn nổi lên, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2007 và thực hiện tốt các công việc trọng tâm mà Chính phủ đã xác định từ đầu năm. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ như sau:

1. Bộ Công nghiệp duy trì đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng trên tinh thần phân phối hợp lý và tiết kiệm, không cắt điện sử dụng cho sản xuất và ở các khu vực trung tâm; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo quyết liệt tiết kiệm điện trong tiêu dùng; đồng thời có kế hoạch bố trí sản xuất hợp lý để giảm mức tiêu thụ điện trong giờ cao điểm.

Bộ Công nghiệp kiểm tra lại việc giảm kế hoạch khai thác một triệu tấn dầu, báo cáo Chính phủ trong tháng 6 về nguyên nhân và giải pháp, để điều chỉnh kế hoạch khai thác dầu, phấn đấu ở mức cao nhất.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ chức năng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rà soát các thủ tục về đầu tư, xây dựng các dự án, các công trình bất động sản và việc xây dựng nhà ở của người dân. Xác định rõ thủ tục nào cần giữ, thủ tục nào cần hủy bỏ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2007.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình hạn hán và đề xuất biện pháp hỗ trợ các địa phương chống hạn, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và gia súc; phối hợp với Bộ Y tế khoanh vùng và nhanh chóng dập tắt các điểm phát sinh dịch cúm gia cầm.

4. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra kỹ để tìm ra nguyên nhân sự cố dầu loang vùng ven biển nước ta; có kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường, đồng  thời, phối hợp với các nước để khắc phục sự cố tràn dầu và làm sạch môi trường.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ liên quan (kể cả Bộ Quốc phòng, Công  an) rà soát ngay các khoản phí mà người dân phải nộp, trong đó có cả Quỹ an ninh, qua đó báo cáo Chính phủ về việc giảm các khoản huy động, đóng góp của nhân dân, chỉ rõ khoản gì phải bỏ.

Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ về cơ chế về lập Ủy ban giám sát theo hướng chủ động tăng cường quản lý thị trường chứng khoán; chỉ đạo việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa các công ty, doanh nghiệp lớn phải hết sức chặt chẽ, không để thất thoát tài sản Nhà nước; nghiên cứu về việc tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp, tổ chức làm thí điểm và đề xuất với Chính  phủ về giải pháp thực hiện.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tiếp tục cải tiến các thủ tục để cải thiện môi trường đầu tư thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả việc quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực... Đồng thời phải xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hoạt động đầu tư phải theo đúng quy định của pháp luật. Những nội dung đầu tư và dự án phải xin ý kiến Bộ Chính trị và Quốc hội, cần lưu ý thực hiện đúng nguyên tắc.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để việc đào tạo nguồn nhân lực có hiệu quả, đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu thực tế; trước mắt, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề với các dự án lớn, các nhà đầu tư nước ngoài để đào tạo theo yêu cầu của các dự án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện chặt chẽ các chủ trương về đổi mới và phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi của các cấp năm 2007; triển khai thí điểm việc cổ phần hóa giáo dục trường đại học để rút kinh nghiệm, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định mở rộng phạm vi thực hiện.

8. Bộ Giao thông vận tải, nghiên cứu việc cho phép các hãng hàng không quốc tế được kinh doanh dịch vụ hàng không tại Việt Nam; tăng cường kiểm tra và đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, có báo cáo Chính phủ về tình hình và giải pháp giảm tai nạn giao thông tại phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2007.

9. Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp theo Chiến lược phát triển ngành du lịch và quy hoạch phát triển du lịch của các địa phương; đa dạng các nguồn vốn để phát triển mạng lưới khách sạn theo quy hoạch.

10. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành theo chức năng được giao xây dựng các tiêu chuẩn, định mức để quản lý chặt chẽ giá cả hàng hóa tiêu dùng trên nguyên tắc thị trường. Bộ Thương mại lưu ý kiểm tra chặt chẽ giá xăng dầu; phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh cho người. Các mặt hàng khác cũng phải được quản lý chặt không để độc quyền, chống đầu cơ; nghiên cứu chính sách hỗ trợ thích hợp để phát triển nhanh các doanh nghiệp phân phối (bán buôn, bán lẻ) trong nước. Tổ điều hành thị trường phải bám sát diễn biến thị trường để phát hiện kịp thời và đề xuất các giải pháp để không xảy ra biến động lớn về giá cả.

11. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng đề án về giải quyết việc làm gắn với đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động, trình Chính phủ vào quý II năm 2007.

12. Bộ Công an, chỉ đạo tăng cường điều tra, xử lý kiên quyết các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; xử lý nghiêm các nhà hàng, vũ trường chứa chấp, buôn bán, sử dụng ma túy và mại dâm, kể cả rút giấy phép; triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa mới.

13. Bộ Y tế, triển khai thí điểm việc cổ phần hóa bệnh viện, trước tiên nên triển khai đối với một vài bệnh viện vừa và nhỏ để rút kinh nghiệm, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định mở rộng phạm vi thực hiện.

14. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ có các dự án đầu tư lớn, dự án nhóm A từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, Trái phiếu Chính phủ, khẩn trương rà soát tháo gỡ các thủ tục vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Các việc trên đây, các Bộ phải có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- TTgCP, các Phó TTg CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị, Website CP;

- Lưu VT, TH (4b)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

thuộc tính Công văn 2605/VPCP-TH

Công văn 2605/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2605/VPCP-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:16/05/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Công văn 2605/VPCP-TH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi