chế độ tập sự

Lọc bài viết theo:

Viên chức tập sự nghỉ sinh con có bị cho thôi việc? 10/01/2020

Khi được tuyển dụng, người trúng tuyển phải trải qua thời gian tập sự để làm quen với vị trí việc làm. Vậy nếu đang trong thời gian tập sự mà nghỉ sinh con thì viên chức tập sự có bị buộc thôi việc không?

Sinh con khi tập sự, giáo viên có phải tập sự lại không? 16/12/2019

Sinh con là thiên chức thiêng liêng của mọi phụ nữ. Vậy, giáo viên nữ khi đang tập sự mà sinh con thì thời gian tập sự tính thế nào? Có phải tập sự lại từ đầu không?

TP. Hồ Chí Minh: 2 điều kiện giáo viên được miễn tập sự 31/10/2019

Ngày 21/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 3871/GDĐT-TC hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Công chức đang tập sự có được hưởng chế độ thai sản không? 07/10/2019

Việc mang thai không ảnh hưởng đến việc trúng tuyển công chức. Tuy nhiên, nếu đã trúng tuyển và đang trong thời gian tập sự mà sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Đang trong thời gian tập sự có được hưởng phụ cấp công vụ? 04/10/2019

Để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm, người được tuyển dụng phải trải qua thời gian tập sự. Vậy đang tập sự, công chức có được hưởng phụ cấp công vụ?

Bãi bỏ Thông tư về thời gian tập sự của giáo viên 20/05/2019

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Khi nào công chức được miễn tập sự? 07/04/2019

Để trở thành công chức trong các cơ quan Nhà nước, người được tuyển dụng cần phải trải qua giai đoạn tập sự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công chức được miễn tập sự.