Quy định chế độ tập sự đối với công chức, viên chức

Lọc bài viết theo:

Thời gian tập sự của công chức là bao lâu? 07/04/2019

Để trở thành công chức trong các cơ quan Nhà nước, người được tuyển dụng cần phải trải qua giai đoạn tập sự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công chức được miễn tập sự.