Công văn 641/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  641/TTg-DK

V/v kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Để khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan là Thành viên Ủy ban quốc gia; chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

2. Các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng và đặc điểm, yêu cầu cụ thể của cơ quan mình để ban hành quyết định hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh; thành lập bộ phận chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức bộ phận giúp việc phù hợp; tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được phân công, các cơ quan là Thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Văn phòng Chính phủ trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia trong tháng 5 năm 2007 phương án kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ủy ban quốc gia theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2007; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, các Hội xã hội-nghề nghiệp có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng, vận động các tổ chức  và nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- TTCP, các PTTg CP;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Các Vụ, Cục đơn vị trực thuộc,

  Website CP;

- Lưu: VT, VX.

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trương Vĩnh Trọng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 641/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 641/TTg-DK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Vĩnh Trọng
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự , Cơ cấu tổ chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!