Danh mục

Tra cứu Công văn về Hàng hải

Có tất cả 127 văn bản: Hàng hải
01

Thông báo 49/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận tại cuộc họp về xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 và Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon, khí mê-tan trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
02

Công văn 5363/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam về việc báo cáo tổng kết tai nạn hàng hải năm 2021

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
03

Công văn 8368/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ủng hộ chủ trương bổ sung cảng cạn Transimex vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
04

Công văn 7919/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hoá

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
05

Công văn 7784/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về chủ trương thực hiện Dự án Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
06

Công văn 5235/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Công văn 1432/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
08

Công điện 795/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28/6/2019

Ban hành: 02/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2019
09

Công văn 965/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
10

Công văn 739/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2015
11

Công văn 9020/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và vốn thực hiện Dự án nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
12

Công văn 292/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vào quy hoạch và chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
13

Công văn 118/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
14

Công văn 2313/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý, khai thác các Cầu cảng số 4 và số 5 thuộc Bến cảng Chùa Vẽ

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2013
15

Công văn 7756/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường biện pháp giám sát quản lý đối với xăng dầu cung ứng cho tàu biển; tàu biển xuất nhập cảnh và tàu biển xuất nhập khẩu

Ban hành: 16/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2013
16

Công văn 8578/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2013
17

Công văn 8345/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải phòng

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2013
18

Công văn 7980/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí khu vực Sao Mai - Bến Đình vào Quy hoạch Nhóm cảng biển số 5

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2013
19

Công văn 3270/CHHVN-AT&ANHH của Cục Hàng hải Việt Nam về hoạt động kiểm tra tàu biển tháng 09 năm 2013

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2013
20

Công văn 3042/CHHVN-VT&DVHH của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo nội dung triển khai thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Nhật Bản

Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
Vui lòng đợi