Công văn 7838/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 7838/VPCP-KTN

V/v xử lý tiêu hủy thuốc BVTV tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2749/TTr-BNN-BVTV ngày 12 tháng 9 năm 2008), ý kiến các Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ lập phương án thu gom, tiêu hủy các loại thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy, xử lý vùng đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm và bố trí nguồn kinh phí tiêu hủy như sau:

a) Kinh phí tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng cần tiêu hủy của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động bố trí để tiêu hủy. Chi phí tiêu hủy được tính vào chi phí hợp lý loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

b) Kinh phí tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý hoặc không rõ nguồn gốc, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập phương án xử lý cụ thể, chủ động bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương để thực hiện.

c) Kinh phí tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sử dụng dự toán ngân sách của Bộ để thực hiện.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể phương án tiêu hủy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,

  Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;

- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý,

  Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng,

  các Vụ: KTTH, KGVX, TTĐT, TH;

- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Viết Muôn

Thuộc tính văn bản
Công văn 7838/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7838/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!