Công văn 620/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số: 620/BYT-KCB

Vv: Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Giám đốc Sở Y tế và Trung tâm y tế các ngành.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT ngày 23/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, để đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm y tế các ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các bệnh viện. Tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa phòng. Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2. Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, đặc biệt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch cúm A (H5N1) ở người đang có nguy cơ quay trở lại trong dịp Tết Mậu Tý. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và phải đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào; nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Trong trường hợp cần phải chuyển tuyến, việc chuyển tuyến phải được thực hiện theo đúng quy chế bệnh viện ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã, thực hiện đúng các quy chế, quy trình chuyên môn kỹ thuật.

4. Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết.

5. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

6. Đảm bảo tốt công tác thông tin báo cáo: Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm y tế các ngành khẩn trương tập hợp số liệu và báo cáo tình hình khám chữa bệnh và diễn biến khác tại các cơ sở khám, chữa bệnh do đơn vị quản lý trong dịp Tết (theo mẫu kèm theo).

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Mẫu báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường Fax: 04.273.2289; hoặc email: hathai_son@yahoo.com hoặc theo đường công văn hoả tốc.

- Đợt 1 trước 9 giờ sáng ngày 8/2/2008 tức mùng 2 Tết, khoảng thời gian thu thập số liệu báo cáo là 03 ngày Tết từ 05/02/2008 (tức 29 Tết) đến ngày 08/2/2008 (tức mồng 2 Tết).

- Đợt 2 trước 9 giờ sáng ngày 12/2/2008, tức mồng 6 Tết, khoảng thời gian thu thập số liệu báo cáo từ 5/02/2008 đến ngày 12/2/2006 (tức mồng 6 Tết).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 

 

 

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT MẬU TÝ

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT ngày 23/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế và công văn số 620/BYT-KCB ngày 28/1/2008 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý,

Bệnh viện

xin báo cáo tình hình khám chữa bệnh tại bệnh viện từ ngày 6/2/2008 đến ngày .../2/2008

 

Chỉ số

Tết Định Hợi 2007

Tết Mậu Tý 2008

Tăng giảm so với Tết Đinh Hợi

1

Tổng số bệnh nhân còn lại đến ngày 5/2/2008 (tức 29 tết âm lịch)

 

 

 

2

Tổng số đến khám bệnh trong các ngày Tết

 

 

 

3

Tổng số khám cấp cứu tai nạn

 

 

 

 

Trong đó: - Tổng số Tai nạn Giao thông

 

 

 

 

Trong đó: + Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (không đội mũ bảo hiểm)

 

 

 

 

                  + Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (có đội mũ bảo hiểm)

 

 

 

 

                   - Tai nạn do sinh hoạt

 

 

 

 

                   - Tai nạn do pháo nổ

 

 

 

 

                   - Ngộ độc thức ăn

 

 

 

 

                   - Tai nạn do đánh nhau

 

 

 

 

                   - Nguyên nhân khác

 

 

 

4

Tổng số bệnh nhân nhập viện

 

 

 

5

Tổng số phẫu thuật

 

 

 

 

- Phẫu thuật Chấn thương sọ não

 

 

 

6

Tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ)

 

 

 

7

Tổng số tử vong tại bệnh viện

 

 

 

 

       - TV do tai nạn giao thông

 

 

 

 

       - TV do tai nạn sinh hoạt

 

 

 

 

       - TV do pháo, chất nổ

 

 

 

 

       - TV do ngộ độc thức ăn

 

 

 

8. Tình hình khác nếu có:

 

 

 

Ngày ……tháng 2 năm 2008

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

UBND TỈNH/TP…

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT MẬU TÝ

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT ngày 23/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công văn số 620/BYT-KCB ngày 28/1/2008 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý,

Sở Y tế

xin báo cáo tình hình khám chữa bệnh tại bệnh viện từ ngày 6/2/2008 đến ngày .../2/2008

 

Chỉ số

Tết Định Hợi 2007

Tết Mậu Tý 2008

Tăng giảm so với Tết Đinh Hợi

1

Tổng số bệnh nhân còn lại đến ngày 5/2/2008 (tức 29 tết âm lịch)

 

 

 

2

Tổng số đến khám bệnh trong các ngày Tết

 

 

 

3

Tổng số khám cấp cứu tai nạn

 

 

 

 

Trong đó: - Tổng số Tai nạn Giao thông

 

 

 

 

Trong đó: + Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (không đội mũ bảo hiểm)

 

 

 

 

                  + Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (có đội mũ bảo hiểm)

 

 

 

 

                   - Tai nạn do sinh hoạt

 

 

 

 

                   - Tai nạn do pháo nổ

 

 

 

 

                   - Ngộ độc thức ăn

 

 

 

 

                   - Tai nạn do đánh nhau

 

 

 

 

                   - Nguyên nhân khác

 

 

 

4

Tổng số bệnh nhân nhập viện

 

 

 

5

Tổng số phẫu thuật

 

 

 

 

- Phẫu thuật Chấn thương sọ não

 

 

 

6

Tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ)

 

 

 

7

Tổng số tử vong tại bệnh viện

 

 

 

 

       - TV do tai nạn giao thông

 

 

 

 

       - TV do tai nạn sinh hoạt

 

 

 

 

       - TV do pháo, chất nổ

 

 

 

 

       - TV do ngộ độc thức ăn

 

 

 

8. Tình hình khác nếu có:

 

 

 

Ngày ……tháng 2 năm 2008

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 620/BYT-KCB

Công văn 620/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 620/BYT-KCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

tải Công văn 620/BYT-KCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi