Danh mục

Tra cứu Công văn về Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 47 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Công văn 12577/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ trong năm 2021

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
02

Công văn 17/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
03

Thông báo 5387/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn về việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
04

Thông báo 5277/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
05

Công văn 92140/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ

Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
06

Công văn 5189/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
07

Công văn 4059/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
08

Thông báo 4769/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
09

Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2018
10

Thông báo 14/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement)

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
11

Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
12

Công văn 42/GSQL-GQ4 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 11/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
13

Thông báo 5773/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Ban hành: 02/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2013
14

Công văn 2484/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước

Ban hành: 19/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2012
15

Công văn 2574/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định phí bản quyền

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
16

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc phí bản quyền

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
17

Công văn 2132/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định phí bản quyền

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
18

Công văn 631/QLCL-CL1 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc lùi thời hạn áp dụng quy định về đăng ký nhãn sản phẩm xuất khẩu vào Braxin

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2012
19

Thông báo 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10

Ban hành: 09/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2012
20

Công văn 3932/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước đã đăng ký sở hữu trí tuệ

Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
Vui lòng đợi