Công văn 13244/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 13244/BTC-PC

Công văn 13244/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13244/BTC-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:19/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

19/BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 13244/BTC-PC
Về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.
 
 
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), ngày 08/09/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi là Nghị định 84/2014/NĐ-CP).
Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi là THTK,CLP); tạo điều kiện để Luật, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương) trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công, thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK,CLP và các văn bản hướng dẫn, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
I. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
1. Chỉ đạo rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật THTK,CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, chỉ đạo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; bãi bỏ các quy định không phù hợp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trọng tâm tập trung vào rà soát, lập danh mục các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế-kỹ thuật còn thiếu hoặc không phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành.
2. Tổ chức triển khai toàn diện công tác THTK,CLP trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trong đó tập trung vào:
a) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK,CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP trong các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.
c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gọi chung là Chương trình THTK, CLP); thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK,CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.
d) Đẩy mạnh thực hiện công khai trong THTK,CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí;
3. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hoặc phổ biến thông tin pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử..., đặc biệt chú trọng thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP và các quy định liên quan đến THTK, CLP mới ban hành như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, trong đó:
a) Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP.
b) Tổ chức phổ biến sâu rộng trong nhân dân để nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Chương trình THTK, CLP trong dân cư, đồng thời làm tốt vai trò giám sát của các cấp, các ngành trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
c) Đăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và phát hành.
1. Xây dựng Chương trình THTK, CLP:
a) Các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2015 và các năm tiếp theo trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của ngành, lĩnh vực và của địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển của địa phương năm 2015 và các năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện công khai Chương trình THTK, CLP theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Chương trình THTK,CLP được ban hành.
b) Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ:
- Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2015 gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung của ngành, lĩnh vực, địa phương), dự kiến số giao chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí cho các đơn vị thuộc, trực thuộc.
+ Đối với các Bộ quản lý ngành thuộc các lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP, khi xây dựng, ban hành và thực hiện Chương trình THTK, CLP cần đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí cụ thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành trên phạm vi cả nước, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội (THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; THTK, CLP trong quản lý lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước...).
+ Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng, ban hành và thực hiện Chương trình THTK, CLP cần đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí cụ thể trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; THTK, CLP trong quản lý lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước...của địa phương và mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong việc tổ chức, quản lý hoạt động lễ hội và trong hoạt động sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội.
- Về các chỉ tiêu tiết kiệm năm 2015, lưu ý một số nội dung sau:
+ Đối với THTK,CLP trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: rà soát các dự án, đặt chỉ tiêu cắt giảm các dự án không thực sự cần thiết đầu tư; số kinh phí tiết kiệm do đấu thầu theo quy định; Số kinh phí tiết kiệm được qua thẩm tra, thẩm định quyết toán;...
+ Đối với tiết kiệm năng lượng: Cần rà soát, đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm phù hợp với khả năng của Bộ, ngành, địa phương.
+ Đối với phương tiện đi lại: Tăng cường quản lý đối với số phương tiện đi lại hiện có; xác định rõ số lượng phương tiện đi lại không đúng chế độ, vượt quá tiêu chuẩn (tổng số tiền) từ đó có kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại (tổng số tiền), số lượng phương tiện cần thanh lý.
+ Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: rà soát có chỉ tiêu kế hoạch cắt giảm chi phí sản xuất, trong đó tập trung cắt giảm chi phí quản lý, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
+ Đối với tiết kiệm chi thường xuyên: thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014. Ngoài ra, đối với các khoản chi thường xuyên khác, các Bộ, ngành, địa phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc căn cứ vào các nhiệm vụ chi cụ thể (công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm…).
- Đề ra các biện pháp cụ thể, tiến độ thực hiện bảo đảm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đề ra;
- Xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp THTK, CLP để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.
2. Tổ chức thực hiện Chương trình THTK,CLP
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện nghiêm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, trong đó cần tập trung vào:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình.
b) Tổ chức triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung và các giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn.
c) Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm đã đăng ký; hàng năm tổng hợp gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trong báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Báo cáo kết quả THTK,CLP được thực hiện theo quy định tại Luật THTK,CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP. Đối với kết quả THTK, CLP năm 2014, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính (Thanh tra Tài chính) trước ngày 28/2/2015 để tổng hợp trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội. Đồng thời, thực hiện công khai kết quả thực hành tiết kiệm và hành vi lãng phí theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và Điều 5 Luật THTK,CLP.
Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động và thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, kết quả THTK, CLP trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả THTK, CLP theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Để thực hiện tốt Luật THTK, CLP đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện theo các quy định của Luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Chí Trung;
- Thanh tra Bộ, Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ HCSN;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi