Công văn 2976/BTC-TTr của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2976/BTC-TTr

Công văn 2976/BTC-TTr của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2976/BTC-TTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:10/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 2976/BTC-TTr
V/v: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
 
Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tích cực chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Bộ bảo đảm yêu cầu về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện phổ biến, quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
a) Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản pháp quy quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
b) Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
c) Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hoạt động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại doanh nghiệp nhà nước, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
d) Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đưa vào chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Bộ phân công theo Quyết định số 68/QĐ-BTC ngày 8/1/2014 về việc Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 178/QĐ-BTC ngày 24/01/2013 về kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016.
3. Cục Kế hoạch - Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Bộ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài chính năm 2014, bảo đảm đúng quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung, yêu cầu theo Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 của Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.
4. Các Tổng cục: Thuế, Hải quan, Dự trữ Quốc gia, Kho bạc nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường việc kiểm tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động nghiên cứu các đề xuất, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế tại Hội nghị đối thoại phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
5. Các Vụ, Cục thuộc Bộ, các Tổng cục tăng cường việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản của Bộ, của các cục, tổng cục hướng dẫn, để giải đáp chính sách chế độ quản lý tài chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan để phát hiện, khắc phục những sơ hở, dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, lãng phí.
6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công khai, minh bạch; quy định của Bộ, hướng dẫn của Thanh tra Bộ về chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi