Công văn 2724/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  2724/VPCP-CCHC

V/v thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007

 

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Tiền Giang, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Kế haọch kiểm tra được ban hành kèm theo Quyết định 495/QĐ-VPCP ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và để chuẩn bị xây dựng dự án Luật Thủ tục hành chính (Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 7/3/2007), Văn phòng Chính phủ cử Tổ công tác do lãnh đạo Tổ công tác do lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính làm Tổ trưởng, đến làm việc với quý cơ quan về những nôi dung sau đây:

1. Về kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, gồm:

- Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ);

- Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ);

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung kiểm tra đã được nêu tại Công văn số 2275/VPCP-CCHC ngày 3/5/2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về nội dung Dự án Luật Thủ tục hành chính, Tổ công tác sẽ trao đổi, tìm hiểu về:

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh;

- Thẩm quyền, trình tự ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính;

- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính;

- Giải quyết vướng mắc, tranh chấp về thủ tục hành chính;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính (trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp);

- Các vi phạm của cán bộ, công chức và cơ quan trong xây dựng, ban hành, giải quyết thủ tục hành chính; vi phạm của người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; các hình thức trách nhiệm và chế tài xử lý.

3. Thành phần của Tổ công tác và thời gian làm việc (xin đính kèm).

Đề nghị quý cơ quan phân công chuẩn bị nội dung và tạo điều kiện để Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);

- TCục TCĐLCL (Ban Đánh giá sự phù hợp);

- VPCP: BTCN, các PCN.

  Cục QT-TV, Cục HC-QT II (để phối hợp);

- Website CP;

- Lưu: VT, CCHC(5), 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Mạnh Giao

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2724/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2724/VPCP-CCHC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!