Công văn 415/TT-PCTTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra chất lượng phân bón

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 415/TT-PCTTr

Công văn 415/TT-PCTTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra chất lượng phân bón
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:415/TT-PCTTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Huy Thông
Ngày ban hành:14/05/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Công văn 415/TT-PCTTr

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Số: 415/TT-PCTTr
V/v: Kiểm tra chất lượng phân bón

 


 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 

Từ đầu tháng 3 năm 2007 đến nay, giá các loại phân bón, đặc biệt phân Urê và DAP trên thế giới tăng đột biến, hiện nay đang ở mức cao nhất từ trước đến nay dẫn đến khả năng nguồn cung ứng phân bón trong nước có nhiều thay đổi bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay tồn tại một số lượng phân bón kém chất lượng, phân bón chưa có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam lưu thông trên thị trường. Để đảm bảo nguồn phân bón chất lượng cho sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2007 và thực hiện Chỉ thị số 203/CT – BNN-KHCN ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 66/2006/CT-BNN ngày 25/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng phân bón, Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn.

Đối tượng kiểm tra cần tập trung vào các loại phân khoáng trộn NPK, phân hữu cơ khoáng, phân bón lá, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học. Nội dung thanh tra, kiểm tra như sau:

1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh

Kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh dựa trên các quy định tại Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Danh mục phân bón, nhãn hàng hoá

- Kiểm tra Danh mục các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam cho đến thời điểm kiểm tra.

- Kiểm tra nhãn hàng hoá căn cứ vào Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các quy định hiện hành có liên quan.

3. Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Căn cứ để kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón dựa trên Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp; Hướng dẫn số 212/HD –TT-ĐPB ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Cục trưởng Cục Trồng trọt về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp”; Quyết định số 68/2003/QĐ-BNN ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hàng hoá phân bón bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

4. Lấy mẫu, phân tích kiểm tra

Các loại phân bón đã có Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn ngành ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2006, việc lấy mẫu phân tích tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với các loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn ngành thì việc lấy mẫu áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam và phân tích mẫu kiểm tra chất lượng thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở, Tiêu chuẩn AOAC dựa trên bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức cá nhân có phân bón đăng ký tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mẫu phân tích gửi cho các tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón.

Để thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

- Trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quản lý thị trường... bố trí hoặc triệu tập cán bộ thanh tra có chuyên ngành phân bón tham gia đoàn kiểm tra theo Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trình Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách thường xuyên cho hoạt động kiểm tra, thanh tra chất lượng phân bón.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón. Việc xử lý vi phạm căn cứ theo Nghị định số 175/2004/NĐ-CP, ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và Nghị định số 126/2004/NĐ-CP, ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Phòng Pháp chế Thanh tra, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ 03 tháng 01 lần vào ngày 30/3; 30/6; 30/9 và 30/12/2007./. (Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 047344967)

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, TT Bùi Bá Bổng (B/C);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, PCTTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Huy Thông

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi