Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 266/TB-VPCP

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:266/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành:23/09/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 266/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp

Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; báo cáo kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Trong thời gian qua các Bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu của Dự án theo Nghị quyết số 73/2006/NQ11 của Quốc hội khóa XI. Kết quả từ năm 2006 đến nay, trồng rừng mới được 581.220 ha (trong đó, trồng rừng sản xuất 443.460 ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 137.760 ha) bình quân đạt 58% so với chỉ tiêu; khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh vượt so với chỉ tiêu (khoanh nuôi tái sinh 1.030.000 ha, đạt 128%; khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha, đạt 155%).

Từ kết quả trên cho thấy việc trồng rừng mới của Dự án từ nay đến hết năm 2010 còn lại khối lượng lớn, vì vậy đòi hỏi các Bộ, ngành và các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để đến hết năm 2010 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu: trồng rừng mới 420.000 ha (rừng phòng hộ, đặc dụng 113.000 ha, rừng sản xuất 317.000 ha); khoanh nuôi tái sinh và khoán quản lý bảo vệ rừng đảm bảo diện tích như hiện nay.

II. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong thời gian tới

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các địa phương rà soát từng chỉ tiêu đã thực hiện về: khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng mới (có địa điểm, địa danh cụ thể), tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương; tính toán cân đối nguồn lực cụ thể để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu Dự án 5 triệu ha rừng theo Nghị quyết của Quốc hội.

- Hoàn thành việc bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo giải trình kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 9 năm 2009 để báo cáo Quốc hội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng kết các mô hình làm kinh tế rừng có hiệu quả để bổ sung, sửa đổi chính sách về khoán quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chính sách hưởng lợi từ rừng; chính sách sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo được các lợi ích, trong đó lợi ích của người lao động là rất quan trọng, làm sao để người làm nghề rừng yên tâm, gắn bó với rừng lâu dài, có thu nhập ổn định để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống, không phá rừng và hủy hoại tài nguyên rừng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách đối với việc bảo vệ và phát triển rừng gắn với chương trình hỗ trợ giảm nghèo đối với các huyện nghèo theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/2008/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2008.

- Dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án theo Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tính toán lại mức đầu tư khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và suất đầu tư trồng rừng mới, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trong đó quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, của từng thành viên Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và phân công mỗi thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi một số tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2008.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý tài chính và tổ chức thực hiện Dự án theo nguyên tắc: cấp phát, thanh toán theo khối lượng trồng rừng của từng dự án cụ thể được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, không phụ thuộc vào khối lượng công việc theo từng năm kế hoạch.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ vốn trong 2 năm 2009 và 2010 để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án đã được quy định trong Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Nông nghiệp và PNNT, Tài nguyên và Môi trường,

  Khoa học và Công nghệ, Công an,

  Lao động-Thương binh và Xã hội, Quốc phòng;

- Ủy ban Dân tộc;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- UB Khoa học-Công nghệ và MT của QH;

- Trung ương Hội Nông dân VN;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TKBT, KGVX, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5). Lĩnh 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Phượng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi