Công văn 2725/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 2725/VPCP-KTTH

V/v triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg của Thủ tướng CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an,

  Quốc phòng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 612/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, địa phương triển khai các giải pháp xử lý tình trạng mua gom gạo nhằm mục đích đầu cơ trục lợi, làm tăng giá gạo trong nước, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Công điện nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, địa phương triển khai ngay một số công việc sau đây:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát triển sản xuất, bảo đảm cân đối cung-cầu lương thực trong nước và xuất khẩu gạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc sự việc này, đặc biệt lưu ý việc nắm tình hình, bảo đảm nguồn hàng, tổ chức lưu thông, cân đối cung-cầu, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát buôn lậu qua biên giới, công tác đưa tin, tuyên truyền,... chưa tốt làm cho người dân hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về nguồn hàng và việc bảo đảm đủ gạo cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, dẫn đến tình trạng đầu cơ tích trữ, làm giá gạo tăng cao như đã xảy ra trong tuần vừa qua, gây tâm lý hoang mang trong dân; đồng thời có biện pháp chỉ đạo sát sao hơn nữa để không xảy ra hiện tượng tương tự.

3. Các Bộ, địa phương có biện pháp biểu dương đơn vị, tổ chức triển khai tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3). 95

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực