Tra cứu Công văn về An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 70 văn bản: An ninh quốc gia
01

Thông báo 156/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

02

Kế hoạch 1866/KH-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

03

Kế hoạch 7/KH-HĐGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

04

Công văn 1564/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

05

Công văn 1561/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

06

Công điện 201/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

07

Công điện 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

08

Công văn 7511/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

09

Công văn 451/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

10

Công văn 2630/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo

11

Công văn 4197/BQP-PC của Bộ Quốc phòng về việc đính chính văn bản

12

Công văn 7139/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

13
14

Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước

15

Công văn 130/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

16

Công văn 23/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP

17

Công văn 3620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, giám sát hải quan đối với kho xăng dầu quân đội

18

Công văn 87/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

19

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

20

Công văn 1227/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản