Kế hoạch 88/KH-UBND Nam Định 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 88/KH-UBND

Kế hoạch 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:88/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hà Lan Anh
Ngày ban hành:14/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 88/KH-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng

và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

______________

 

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện; huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Bám sát mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, xác định cụ thể các nội dung, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Quyết định số 143/QĐ-TTg bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả, đúng tiến độ, kịp thời và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định cụ thể nội dung, thời gian thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát Quyết định số 143/QĐ-TTg và Kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường ngày của cơ quan, đơn vị, địa phương

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương (tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển1)

Đơn vị thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tổ chức các Lớp tập huấn đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu về Bộ pháp điển và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện. Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Tích hợp Bộ pháp điển điện tử2 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

 

 Nơi nhận:
-
Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT của tỉnh Nam Định;
- Trang TTĐT của Sở Tư pháp
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Lan Anh

 ___________________

1 Tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4

2 Tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi