Văn bản UBND lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.133 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 3965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

02
03
04

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

05
06
07

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08

Kế hoạch 230/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố

09

Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

10

Quyết định 72/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

11

Quyết định 2255/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ

12

Công văn 3825/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin

13

Quyết định 3530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

Quyết định 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

15

Quyết định 2371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến một phần

16

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

17

Quyết định 4299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

18

Quyết định 3847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ

19

​Quyết định 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20

Quyết định 3743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp