Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.591 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới, biển pa nô công khai Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La

02
03

Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Di dân thành lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

04

Quyết định 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà tập luyện thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

05
06

Quyết định 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07

Quyết định 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

08

Quyết định 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường

09
10

Quyết định 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan

11

Quyết định 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐT.284, đoạn Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

12

Quyết định 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035

13

Quyết định 427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Cao Đức, huyện Gia Bình

14

Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

15

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ

16
17

Quyết định 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè

18
19

Quyết định 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục Xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục khác tại 08 điểm thuộc Khu di tích

20

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam