Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.442 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông”

02
03

Quyết định 4088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc

04

Quyết định 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

05
06

Quyết định 4064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa

07
08
09

Công văn 14870/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục tuyến ống cấp nước thuộc dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo

10

Quyết định 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện để đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông hư hỏng nặng trên địa bàn các huyện miền núi

11

Quyết định 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Lương Tân, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

12

Quyết định 4045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

13

Quyết định 1330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý lún nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200÷K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình

14

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15

Công văn 14865/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa

18

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ 217, Quốc lộ 217B tỉnh Thanh Hóa

19

Công văn 6973/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đề xuất giải quyết những khó khăn, vương mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn

20

Công văn 6975/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2021