Công văn 9889/BTC-QLN của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 1568/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn nước ngoài của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9889/BTC-QLN

Công văn 9889/BTC-QLN của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 1568/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn nước ngoài của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:9889/BTC-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:26/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 9889/BTC-QLN

V/v: hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 1568/CT-TTg của TTCP về vay vốn nước ngoài của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

 

 

Kính gửi:

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Các Tổng công ty nhà nước.

 

Căn cứ Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 26/07/2010 của Bộ Chính trị;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1672/VPCP-KTTH ngày 21/03/2011 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc vay vốn nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;

Trong khi chưa sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành về việc vay vốn nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Việc xem xét và xác nhận khoản vay nước ngoài chỉ áp dụng đối với các khoản vay trung và dài hạn (từ 01 năm trở lên) phục vụ các dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu, không áp dụng đối với các khoản vay nước ngoài ngắn hạn và các khoản vay dưới hình thức nhập hàng trả chậm thông qua các nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.

- Các khoản vay nước ngoài ngắn hạn (dưới 01 năm) phải đáp ứng các điều kiện về vay ngắn hạn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho từng thời kỳ.

- Khoản vay theo hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Nhà nước làm chủ sở hữu có bảo lãnh của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Khoản vay theo hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu không có bảo lãnh của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/06/2009 của Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế và các quy định tại các văn bản thay thế, sửa đổi và hướng dẫn khác (nếu có).

- Các ngân hàng thương mại nhà nước phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quốc tế.

2. Việc vay vốn nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo phương thức tự vay tự trả cần tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và trả nợ vốn vay theo phương án huy động vốn vay đã được chủ sở hữu phê duyệt. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) quyết định các phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại Điều lệ công ty. Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có nhu cầu vay vốn vượt quá quy định trên thì phải báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn có hiệu quả.

Chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định theo thẩm quyền về phương án vay nợ, chịu trách nhiệm về việc huy động và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đảm bảo việc trả nợ theo các quy định hiện hành của pháp luật. Sau khi quyết định, chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi và giám sát.

3. Trình tự thủ tục để xem xét và xác nhận khoản vay nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như sau:

3.1. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gửi cho Bộ Tài chính bộ hồ sơ gồm các tài liệu:

- Công văn của doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét có ý kiến về khoản vay kèm theo Quyết định phê duyệt phương án huy động vốn vay của đại diện chủ sở hữu và văn bản phê duyệt phương án huy động vốn của Bộ quản lý ngành hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán của tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

- Dự thảo lần cuối Hợp đồng vay vốn với Bên cho vay nước ngoài.

3.2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ nêu tại điểm 3.1 nêu trên, Bộ Tài chính thực hiện xem xét và xác nhận khoản vay nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia hàng năm, phù hợp với quy định về hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ của công ty không vượt quá 3 lần và có ý kiến tư vấn cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các điều kiện của khoản vay. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận khoản vay nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia hàng năm, đảm bảo khoản vay nằm trong giới hạn an toàn nợ của quốc gia.

4. Đăng ký khoản vay: Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện đăng ký khoản vay tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật sau khi ký kết khoản vay với phía nước ngoài.

Bộ Tài chính xin thông báo để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước biết và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- TCNH, TCDN, PC;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi