Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 213/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2007, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về công nghiệp công nghệ thông tin và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Điện tử - Tin học Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông sau hai tháng xây dựng cơ cấu tổ chức mới và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ.

II. Về triển khai một số nhiệm vụ cụ thể

1. Về công nghiệp công nghệ thông tin, cần nhận thức rõ Việt Nam đang có thời cơ thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc công nghệ thông tin của nước ta do đang có nhu cầu lớn cả trong nước và quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng các phương án, các cơ chế chính sách hợp lý để đón nhận và hiện thực hoá cơ hội này bằng việc phát huy các nguồn lực cả trong nước và hợp tác - đầu tư của quốc tế.

2. Về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, cần xây dựng chuẩn đào tạo, đào tạo theo chuẩn và theo nhu cầu xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia đào tạo, mở các trường đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, bổ sung mã ngành mới về đào tạo công nghệ thông tin; nếu cần cho mở thí điểm đào tạo các mã ngành mới.

a) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành chuẩn đào tạo công nghệ thông tin trong quý I năm 2008; cần nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đào tạo công nghệ thông tin của các nước tiên tiến; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong quý I năm 2008.

b) Giao các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu kỹ nhu cầu xã hội, nhu cầu của các doanh nghiệp về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin để định hướng cho công tác đào tạo; trong quý IV năm 2007 và nửa đầu năm 2008 tích cực chuẩn bị công bố một số thoả thuận và kế hoạch triển khai đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cho các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, các dự án lớn.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và các cơ chế chính sách liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành các định mức chi tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin để công bố và hướng dẫn thực hiện trong tháng 11 năm 2007.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng các đề án triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020), trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

5. Về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Về xây dựng cơ sở vật chất và trụ sở của Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

b) Về thí điểm cơ chế tài chính của Bộ: Bộ xây dựng đề án cụ thể, trong đó cần làm rõ và tách biệt quản lý nhà nước với kinh doanh, làm việc với các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV năm 2007.

c) Về Học viện Bưu chính Viễn thông: Bộ cần nghiên cứu kỹ, làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Học viện Bưu chính Viễn thông để có phương án đặt trực thuộc ở đâu, cơ chế phối hợp quản lý thế nào cho có hiệu quả nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông,

  Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,

  Tài chính, Khoa học và Công nghệ,

  Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Hiệp hội Phần mềm Việt Nam;

- Hiệp hội Điện tử Tin học Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Websìte Chính phủ,

  các Vụ: KG, VX, KTTH, TCCB, CCHC, ĐMDN, TH;

- Lưu: Văn thư, CN (3b).XH 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

thuộc tính Thông báo 213/TB-VPCP

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:213/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Toản
Ngày ban hành:25/10/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách

tải Thông báo 213/TB-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi