Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án đầu tư phát triển đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 188/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án đầu tư phát triển

đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

 

 

Ngày 19 tháng 9 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Đề án đầu tư phát triển đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan và ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý giao Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải làm nòng cốt thực hiện thí điểm Đề án nêu trên tại 03 (ba) tuyến quốc lộ sau:

- Quốc lộ 1.

- Quốc lộ 8 (đoạn từ quốc lộ 1 - Viên Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

- Quốc lộ 6 (đoạn từ Hà Nội - Lai Châu).

2. Để thực hiện Đề án trên, cho phép Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam được hưởng các cơ chế, chính sách sau:

a) Cho phép hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất (4 năm đầu miễn thuế, 9 năm tiếp theo giảm 50% số thuế phải nộp);

b) Các trạm dừng xe là công trình phúc lợi công cộng, do đó cho phép Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam được thuê đất xây dựng những trạm dừng xe như nêu tại Đề án của Tổng công ty để thực hiện và được miễn tiền thuê đất, không được chuyển nhượng, bán, không được sử dụng vào mục đích khác. Tổng công ty làm việc với Bộ Tài chính và các địa phương để triển khai cụ thể.

3. Đồng ý về chủ trương việc thành lập Công ty Tài chính thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam: Tổng công ty lập Đề án, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Cho phép Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam được phát hành trái phiếu đầu tư vận tải và dịch vụ kỹ thuật ô tô.

5. Cho phép Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam lập Dự án trực tiếp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trên 03 tuyến đường nêu trên theo quy định.

6. Đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư trạm dịch vụ đầu mối quan trọng có kết hợp với bố trí trạm Đăng kiểm phương tiện, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng,

  các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- UBND các tỉnh có tuyến đường đi qua;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng;

- TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam;

- VPCP: BTCN,

  các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,

  các Vụ: KTTH, NN, ĐP, TH, Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, CN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Văn Trọng Lý

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án đầu tư phát triển đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 188/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực