Thông báo 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  118/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân

vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải

và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008

 

 

Ngày 03 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình giải ngân xây dựng cơ bản quý I năm 2008 của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ đã xử lý cơ bản các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, Chính phủ đã xử lý bổ sung vốn năm 2008 cho các dự án, công trình giao thông, thủy lợi cấp bách. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án giao thông, thủy lợi.

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá trong 4 tháng đầu năm, công tác xây dựng cơ bản nói chung và công tác giải ngân vốn của hai ngành còn chậm, chưa đạt kết quả so với yêu cầu đề ra, mặc dù một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, từ thủ tục đầu tư, điều chỉnh giá xây dựng,... đã được tháo gỡ. Các Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có biện pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác chuẩn bị dự án, quyết định điều chỉnh dự toán cụ thể cho từng công trình, dự án, nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án và năng lực các nhà thầu.

2. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới, giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển của ngành đã có trong chương trình công tác của năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng thời gian đã đăng ký; đồng thời chuẩn bị điều chỉnh, bổ sung kịp thời và lập các Chiến lược, Quy hoạch phát triển mới theo nhu cầu phát triển của ngành. Văn phòng Chính phủ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt công tác nêu trên.

Đối với các dự án đã có trong quy hoạch được duyệt, các Bộ chủ động tạm thời xác định nguồn vốn để lập, trình duyệt theo quy định, sau khi xác định rõ nguồn vốn thì tiến hành điều chỉnh.

b) Phân công lãnh đạo Bộ để theo dõi, kiểm tra đôn đốc từng dự án và thực hiện giao ban hàng tháng. Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng một lần để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

c) Chủ động xây dựng danh mục các dự án quan trọng đề nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

d) Đối với các dự án đầu tư theo phương thức Hợp đồng BOT: các dự án chưa có Nhà đầu tư đăng ký đầu tư thì các Bộ chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; các dự án đã có Nhà đầu tư đăng ký đầu tư thì giao cho Nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư theo quy định.

đ) Đối với các dự án cụ thể: hai Bộ chủ động rà soát lại những vướng mắc trong quá trình thực hiện và chủ động giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất biện pháp xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình ứng dụng tin học trong quản lý các dự án, gắn với điều kiện hoạt động của các Ban quản lý dự án để quy định và chỉ đạo thực hiện thí điểm.

4. Đối với công tác giải phóng mặt bằng:

Các Bộ phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở ứng vốn cho các địa phương để chủ động xây dựng hạ tầng các khu tái định cư nhằm giải phóng mặt bằng nhanh đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án.

Trong trường hợp các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, các Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Chính phủ hàng tháng để đôn đốc, nhắc nhở.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: GTVT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, XD;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (6). VH. (19)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

thuộc tính Thông báo 118/TB-VPCP

Thông báo 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:118/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:12/05/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng , Giao thông

tải Thông báo 118/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi