Quyết định 2274/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2274/QĐ-UBND

Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2274/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành:28/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_______

Số: 2274/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1664/SCT-CNNT ngày 14/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Hoàng Long làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn: Khoảng 12,4 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn:
- Từ Quý III/2022 đến Quý IV/2022: Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt thiết kế PCCC, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng.
- Từ Quý 1/2023 đến Quý 11/2024: Khởi công, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng cụm công nghiệp và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động khi hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).
- Quý III/2024 đưa dự án đi vào hoạt động.
* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.
Điều 2.
- Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các thủ tục điều chỉnh giảm diện tích Cụm công nghiệp Tư Sy còn khoảng 12,4 ha trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nga Sơn theo quy định.
- Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật điều chỉnh giảm diện tích Cụm công nghiệp Tư Sy (còn khoảng 12,4 ha) trong phương án phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, giao UBND huyện Nga Sơn rà soát, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện Nga Sơn, trong đó có điều chỉnh giảm diện tích đất cụm công nghiệp, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Công ty cố phần đầu tư và xây lắp Hoàng Long; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, CN (T06.57).

 

TM. ÚY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Mai Xuân Liêm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi