Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.906 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chức danh, phục vụ công tác chung và xe ô tô hoạt động đặc thù theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ

02

Quyết định 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

03
04

Quyết định 676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chuyển tài sản công

05

Quyết định 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương

06
07

Quyết định 661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

08

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

09

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương, đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh

10
11

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa năm 2022

12
13

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết Dự án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam"

14

Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường từ trung tâm huyện Đại Lộc đi các xã vùng lũ ven sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam (ĐH3.ĐL)

15

Quyết định 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc

16

Quyết định 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17

Quyết định 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2024

18

Quyết định 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của Tổ chức Fraternite Europe Asie (FEA) tài trợ cho Hội Từ thiện tỉnh

19
20

Quyết định 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của Tổ chức Habitat for Humanity International tài trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước