Quyết định 4370/QĐ-UBND Thanh Hóa 2020 thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4370/QĐ-UBND

Quyết định 4370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4370/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành:14/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_________

S: 4370/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều của Nghị định s 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN

Căn cứ Thông tư s 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 2493/TTr-SCT ngày 30/9/2020 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 628/SCT-CNNT ngày 31/7/2020 của Sở Công Thương về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình s 131/TTr-UBND ngày 23/7/2020 của UBND huyện Nga Sơn về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn.
2. Địa điểm: Trên địa bàn xã Nga Bạch, xã Nga Thạch và xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Phạm vi của khu đất được xác định tại tờ bản đồ địa chính số 5, số 10 xã Nga Bạch tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 2003; tờ bản đồ địa chính số 15 xã Nga Nhân tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 2002; tờ bản đồ địa chính số 03 xã Nga Thạch tỷ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2002.
- Ranh giới cụ thể như sau:
+ Phía Đông: Giáp kênh tiêu Hoa Tuệ;
+ Phía Tây: Giáp khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp;
+ Phía Nam: Giáp đường giao thông liên xã.
+ Phía Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp.
4. Ngành nghề hoạt động: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy... và các ngành nghề khác có liên quan.
5. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long.
6. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 96,0 tỷ đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
- Vốn tự có của doanh nghiệp: 26,105 tỷ đồng;
- Vốn vay, vốn hỗ trợ khác: 69,895 tỷ đồng.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:
- Từ Quý IV/2020 đến Quý III/2021: Lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chi trả đền bù GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng.
- Từ Quý IV/2021 đến Quý III/2022: Khởi công, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng CCN và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động khi hoàn thành đầu tư hạ tầng CCN).
- Quý IV/2022 đưa dự án đi vào hoạt động.
Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng:
Được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long) có trách nhiệm:
- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định;
- Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án đế đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Giao UBND huyện Nga Sơn:
- Chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án.
- Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Nga Sơn giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật việc sử dụng đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Nga Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nga Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long phối hợp với các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất trong phạm vi ranh giới Cụm công nghiệp Tư Sy để triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và sử dụng dịch vụ hạ tầng theo quy định của pháp luật.
4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký, nếu Chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT,CN (2020.10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 Nguyễn Đình Xứng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi