Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 824 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

02

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03

Quyết định 4299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

04

Quyết định 4301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

05

Quyết định 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)

06
07

Công văn 7319/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 trên địa bàn tỉnh

08

Quyết định 4149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp

09

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

10

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11

Quyết định 4687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

12

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

14

Quyết định 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa

15

Quyết định 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 2409/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc

16

Quyết định 3972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động của Cụm công nghiệp Thái - Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

17
18

Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

19
20

Quyết định 2939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện công trình Hệ thống đấu nối xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Bình, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo