Công văn 2044/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

 

Số : 2044/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo Pháp luật Việt Nam;

- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Trung tâm Tin học, Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 

 

Thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý, Bộ Tư pháp hướng dẫn Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008 trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, gắn liền với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia tự phòng, chống ma tuý, tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma tuý rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học có trách nhiệm dành chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", các hoạt động của đợt cao điểm phòng, chống ma tuý của các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn quốc và biểu dương gương điển hình trong đợt cao điểm phòng, chống ma tuý; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong cơ quan nhà nước và nhân dân.

3. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn bằng nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người dân nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma tuý, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma tuý ở nước ta hiện nay, từ đó, xây dựng ý thức tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý; kết hợp hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng. Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc hướng hoạt động vào đợt cao điểm tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn ma tuý tại địa phương.

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Công an địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mở tháng cao điểm về tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn ma tuý cho đối tượng thanh thiếu niên và học sinh bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp, có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động của Đề án thứ tư "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức các phiên toà xét xử lưu động các vụ án về ma tuý tại các địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý.

4. Kết thúc “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” năm 2008 (31 tháng 8 năm 2008) có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:                                                    

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Thế Liên

thuộc tính Công văn 2044/BTP-PBGDPL

Công văn 2044/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2044/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành:30/06/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự

tải Công văn 2044/BTP-PBGDPL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi