Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 208 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Công văn 29/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
02

Công văn 1816/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
03

Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
04

Công văn 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
05

Công văn 9866/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
06

Công văn 4818/TCT-PC của Tổng cục Thuế về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
07

Công văn 9246/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
08

Công văn 3114/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
09

Công văn 6748/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
10

Công văn 5762/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
11

Công văn 289/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế

Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2019
12

Công văn 5940/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
13

Công văn 7348/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ

Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
14

Công văn 1843/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
15

Thông báo 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
16

Công văn 1239/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
17

Công văn 249/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
18

Công văn 12834/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
19

Công văn 5478/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
20

Công văn 7553/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
Vui lòng đợi