Công văn 1908/BYT-CNTT 2022 hướng dẫn triển khai ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1908/BYT-CNTT
V/v: Hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế Bộ, ngành.
(sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”. Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng các chức năng cần thiết phục vụ cho việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân. Hệ thống đã được thử nghiệm tại một số cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và hiện nay đã sẵn sàng triển khai trên cả nước.

Để triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên cả nước, Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế đề nghị: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành triển khai nghiêm túc việc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị tại Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/3/2022 của Bộ Y tế (Hướng dẫn sử dụng chức năng xem kết quả xác thực tại Phụ lục 03 kèm theo Công văn này).

2. Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân theo hướng dẫn tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế, hoàn thành việc xử lý các phản ánh của người dân trước ngày 15/4/2022 để đảm bảo ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân đã tiêm chủng COVID-19.

3. Bộ Y tế đề nghị: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành triển khai ký số bắt đầu từ ngày 8/4/2022, Bộ Y tế sẽ ký xác nhận tập trung “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân bắt đầu từ ngày 15/4/2022 (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 được ban hành kèm theo Công văn này).

4. Trong quá trình thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 các cơ quan, đơn vị liên hệ đầu mối Chi nhánh Viettel các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để được giải quyết kịp thời.

Bộ Y tế cử cán bộ đầu mối: ThS Nguyễn Bá Hùng, Cục Công nghệ thông tin; điện thoại: 0915.211.112; email: hungnb.cntt@moh.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Tô Lâm, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó trường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Tập đoàn Viettel (để p/h);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KÝ XÁC NHẬN “HỘ CHIẾU VẮC XIN”
(kèm theo Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 của Bộ Y tế)

1. Công tác chuẩn bị

- Giao đơn vị thực hiện ký xác nhận: Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, UBND tỉnh, thành phố giao cho đơn vị đầu mối ký tập trung (có thể giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế tuyến huyện) hoặc giao cho từng cơ sở tiêm chủng thực hiện ký.

- Đối với các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế thì người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện ký số.

- Chữ ký số: Để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng COVID-19, các đơn vị sử dụng chữ ký số dành cho tổ chức. Các đơn vị có thể sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, nếu đã có đề nghị tận dụng.

2. Các cơ sở tiêm chủng/đơn vị được giao đầu mối thực hiện ký số

Đối với dữ liệu đã nhập trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 trước ngày 8/4/2022, các đơn vị thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02).

Sau khi hoàn thành ký dữ liệu cũ, các cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm chủng, nhập dữ liệu lên hệ thống và thực hiện ký số chứng nhận tiêm ngay trong ngày.

Chỉ các dữ liệu đã được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới thực hiện ký số được. Đối với các dữ liệu xác thực sai/không thể xác thực do thiếu, sai thông tin, các cơ sở tiêm chủng cần thực hiện rà soát, bổ sung, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Cục Y tế dự phòng thực hiện ký số tập trung

Cục Y tế dự phòng thực hiện ký số tập trung trên Hệ thống cấp chứng nhận vắc xin COVID-19 điện tử vào cuối ngày.

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KÝ SỐ CHỨNG NHẬN TIÊM TRÊN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
(kèm theo Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 của Bộ Y tế)

1. Đăng ký chứng thư số cho tài khoản người dùng

Bước 1. Cài đặt chứng thư số

Các cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt chứng thư số theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Bước 2. Đăng nhập vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bước 3. Vào Chức năng Quản lý người dùng, chọn Danh sách người dùng, sau đó chọn Đăng ký chứng thư số.

Bước 4. Nhập Chứng thư số (chuỗi ký tự Serial number đã thực hiện sao chép ở bước 1), sau đó chọn Lưu.

2. Cài đặt plugin WebPluginKySo

Bước 1. Người dùng đăng nhập vào Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Bước 2. Vào Chức năng Quản lý tiêm chủng, chọn Ký duyệt chứng nhận tiêm.

Bước 3. Chọn  và chọn  để tải plugin về máy.

Bước 4. Người dùng vào thư mục lưu tệp vừa tải về, chọn chuột phải và sau đó chọn Extract Here để giải nén tệp.

Bước 5. Sau khi giải nén xong, người dùng chọn thư mục Setup, chọn tiếp thư mục Debug và thực hiện chạy tệp Setup1.msi

Bước 6. Sau khi chạy tệp, màn hình hiển thị như bên dưới và người dùng chọn nút Next.

Bước 7. Chọn nút Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 8. Chọn nút Next đ xác nhận cài đặt plugin cho máy tính.

Bước 9. Sau khi cài đặt thành công, người dùng chọn nút Close để kết thúc cài đặt.

3. Ký số chứng nhận tiêm

Bước 1. Vào Chức năng Quản lý tiêm chủng, chọn Ký duyệt chứng nhận tiêm, chọn  để thực hiện Ký số chứng nhận tiêm.

Bước 2. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như hình bên dưới:

Bước 3. Người dùng chọn Tải bộ cài và cài đặt WebPluginKySo (nếu đã cài đặt plugin thì bỏ qua bước này).

Trước khi ký duyệt, người dùng cần phải mở plugin và chọn Start để hệ thống kết nối chữ ký chứng thư số trên USB Token với chức năng Ký duyệt chứng nhận tiêm trên hệ thống.

Bước 4. Thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí như khoảng thời gian thực hiện tiêm, họ tên, số điện thoại của đối tượng... để hiển thị được danh sách đối tượng và thông tin mũi tiêm mong muốn.

Tích chọn danh sách đối tượng cần ký duyệt (Có thể tích chọn tất cả hoặc tích lần lượt từng đối tượng) và chọn   để xem danh sách chứng nhận tiêm vừa chọn.

Một số lưu ý:

- Cho phép chọn tất cả các mũi tiêm hoặc chọn lọc theo điều kiện mũi tiêm do người dùng thuộc cơ sở tiêm chủng đó tạo ra (mũi tiêm được tiêm tại cơ sở).

- Chỉ cho phép ký các mũi tiêm mà thông tin của người dân đã được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Số lượng bản ghi trong 1 lượt ký là 1.000 đối tượng và thông tin từ 1 đến 3 mũi tiêm. Vậy số lượng bản ghi ký trong 1 lượt là 1.000~3.000 mũi tiêm.

- Nếu tích chọn một hoặc nhiều mũi tiêm thì khi Xem danh sách trước khi ký duyệt, chỉ hiển thị thông tin mũi tiêm đã chọn của đối tượng để ký duyệt.

Bước 5. Chọn  (điều kiện đã cài plugin ký số và cắm USB Token) để thực hiện ký duyệt chứng nhận tiêm.

Bước 6. Tiếp theo hệ thng sẽ hin màn hình Kiểm tra mã PIN, người dùng thực hiện nhập mã PIN của USB Token đã được cấp, ri chọn Đăng nhập.

Sau khi nhập mã PIN đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã ký duyệt thành công. Hệ thống gửi dữ liệu chứng nhận tiêm của đối tượng sang Hệ thống cấp chứng nhận vắc xin điện tử để thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

PHỤ LỤC 03

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG XEM KẾT QUẢ XÁC THỰC THÔNG TIN VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
(kèm theo Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 của Bộ Y tế)

1. Mục đích

Cho phép người dùng tại các cơ sở tiêm chủng: xã/phường, bệnh viện, dịch vụ, lưu động xem danh sách các đối tượng không có thông tin CCCD/Mã định danh hợp lệ, hỗ trợ xác minh thông tin CCCD/Mã định danh chính xác của đối tượng.

2. Các bước thực hiện

- Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn menu “Thống kê xác minh đối tượng”, chọn “Xuất danh sách đối tượng không hợp lệ”.

- Bước 2: Người dùng chọn điều kiện xuất danh sách bao gồm:

+ Theo địa bàn: dành cho cơ sở tiêm tuyến xã/phường

+ Theo cơ sở duyệt: dành cho cơ sở tiêm: xã/phường, bệnh viện, dịch vụ, lưu động.

+ Nhóm đối tượng: Không có CCCD/Mã định danh, CCCD/Mã định danh sai định dạng, Xác minh sai thông tin

- Bước 3: Chọn “Xuất danh sách” để xuất danh sách đối tượng thỏa mãn dưới dạng file excel.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Công văn 1908/BYT-CNTT

Công văn 1908/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1908/BYT-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:15/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Xuất nhập cảnh , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi