Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5378/VPCP-TCCB

Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5378/VPCP-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/09/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính

tải Công văn 5378/VPCP-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 5378/VPCP-TCCB

V/v soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2382/TTr-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ:

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và các Bộ, ngành ban hành từ năm 1993 đến nay, tổ chức soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cán Bộ, công chức và 01 đề án tại Danh mục kèm theo Công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP,

- VPQH, VPTW Đảng, Ban Tổ chức TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP;

  các Vụ: TH, CCHC, và Ban XDPL;

- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 116 bản

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

DANH MỤC

Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt

(Kèm theo Công văn số: 5378/VPCP-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ)

 

STT

Tên loại và trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì xây dựng

Cơ quan phối hợp, tổng hợp và trình

Thời hạn

1

Nghị định quy định danh mục các ngạch công chức và kết cấu ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

2

Nghị định ban hành bộ tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên đến cấp thứ trưởng và tương đương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đến cấp trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

3

Quyết định của TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

3/2008

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm toán, hải quan, dự trữ.

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

4/2008

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Nội vụ

4/2008

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Tư pháp.

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

4/2008

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ

4/2008

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thông tin truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ

4/2008

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên quản lý thị trường.

Bộ Công Thương

Bộ Nội vụ

4/2008

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ

4/2008

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển và xét công chức, Quy chế tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

11/2007

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

11/2007

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (cấp vụ và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương đương, cấp sở thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương).

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

12/2007

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi