Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 02/4/2007

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 71/TB-VPCP

Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 02/4/2007
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:71/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:12/04/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 71/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

của Chính phủ ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

 

Ngày 02/4/2007 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc hợp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Sau khi nghe Ban Thư ký báo cáo Đề án Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công giai đoạn 2006 - 2010; Dự kiến nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2007 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Cải cách hành chính là một quá trình liên tục phải làm thường xuyên, kiên quyết và đồng bộ, từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công chức công vụ, tài chính công cho đến hiện đại hóa hành chính.

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm cao nhất về công tác cải cách hành chính của Chính phủ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quán triệt, trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương mình.

2. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Ban Thư ký Ban Chỉ đạo đã hoạt động tích cực, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính nhà nước theo mục tiêu và chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính - một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ giai đoạn 2006-2010, và từ kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua, cần kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc theo hướng tinh gọn, thiết thực gắn với chức năng của cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo đảm nguyên tắc đề cao trách nhiệm của các thành viên về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

- Không tổ chức Ban Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy giúp việc của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 16/3/2007 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ nhu cầu công tác thực tế, có thể tăng cường biên chế cho bộ phận giúp việc này để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Với trách nhiệm là cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ:

+ Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng quý, hàng năm và trong từng giai đoạn;

+ Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án thí điểm cải cách hành chính; tổ chức việc sơ kết, đánh giá các mô hình thí điểm đề xuất nhân rộng;

+ Hàng tháng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương, đề xuất, kiến nghị để báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

- Với trách nhiệm là cơ quan giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, Văn phòng Chính phủ còn có nhiệm vụ:

+ Chủ trì công tác cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/1007, Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006, Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 7/3/2007. Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Đôn đốc, kiểm tra Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong việc thực hiện các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính.

3. Về Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công

Ngày 18/4/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Tiếp đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, nhiệm vụ đặt ra là các bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này.

Để đẩy mạnh việc thực hiện cải cách các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công một cách thiết thực, Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thông tin, Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng Đề án thí điểm cải cách đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên lĩnh vực quản lý của mình, trình Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong tháng 6/2007.

4. Về nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính Quý II/2007

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có kết quả Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007. Theo đó, cần rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên các mặt: quy định pháp luật; quy trình giải quyết công việc; hồ sơ giấy tờ; thẩm quyền giải quyết; vấn đề liên thông, phối hợp và kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; tính khả thi, phù hợp của thủ tục hành chính. Xem xét, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp và kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi.

Thông qua cải cách thủ tục hành chính, phát hiện những nhược điểm, thiếu sót, bất cập của cơ chế chính sách, các quy định hiện hành, phân công, phân nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, những nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức để kịp thời có những giải pháp khắc phục thiết thực, hiệu quả.

- Văn phòng Chính phủ làm việc với các Bộ được giao nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính nêu tại công văn số 142/VPCP-TH ngày 9/1/2007 và Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2007 để làm rõ những thủ tục hành chính không còn phù hợp thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội cần bãi bỏ hoặc sửa đổi. Báo cáo kết quả thủ tục hành chính của các Bộ phải nêu rõ các kiến nghị cụ thể về những thủ tục hành chính cần sửa đổi hoặc bãi bỏ. Căn cứ Báo cáo kết quả rà soát của các Bộ, Văn phòng Chính phủ tổng hợp kết quả rà soát, lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp, trong tháng 6/2007 trình Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ ngay những thủ tục hành chính không còn phù hợp được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản để rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quy trình.

- Bộ Nội vụ:

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong tháng 4/2007, trình phiên họp Chính phủ Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi những quy định về phân cấp quy định trong các Nghị định của Chính phủ và Báo cáo tổng hợp sửa đổi các quy định về phân cấp được quy định trong các Luật, pháp lệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1037/VPCP-CCHC ngày 28/2/2006 và công văn 1037/VPCP-CCHC ngày 28/2/2007.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cụ thể để thực hiện có kết qủ Nghị quyết này.

+ Trong tháng 6/2007, trình Chính phủ Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ khóa XII. Đề án phải bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tổ chức bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

+ Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1735/TTg-CCHC ngày 27/10/2006.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Bình Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg CP;

- Thành viên BCĐCCHC của Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc,

  Website CP, TTTTBC;

- Lưu: CCHC(5), VT.250

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi