Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 57/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CHUYẾN THĂM

VÀ LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

 

 

Ngày 24 tháng 02 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm một số cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ, đơn vị sản xuất và kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và sau đó đã có buổi làm việc tại Tổng công ty.

Cùng dự với Phó Thủ tướng có đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Võ Đức Huy, Bí thư Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương và đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Minh Tần báo cáo về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty trong 22 năm qua, tình hình hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất và kinh doanh trong năm 2009 và định hướng hoạt động trong năm 2010 và những năm tiếp theo của Tổng công ty; nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu về những thành tích và một số khó khăn của Tổng công ty trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Thông tin và Truyền thông giao Tổng công ty thực hiện trong năm 2010 và những năm tiếp theo; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trong 22 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đã biết tạo ra và phát huy vốn quý giá là nguồn nhân lực trẻ có trình độ khoa học kỹ thuật, vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng thành công mô hình sản xuất và kinh doanh gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, trở thành một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số, tạo ra được các dịch vụ vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, vừa có hiệu quả kinh tế. Nhiều năm liền Tổng công ty có mức tăng trưởng cao, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển trong thời gian tới, xứng đáng với danh hiệu tập thể anh hùng thời kỳ đổi mới mà Nhà nước đã trao tặng.

2. Cơ bản nhất trí với định hướng hoạt động năm 2010 và những năm tiếp theo đã được nêu trong báo cáo của Tổng công ty và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Tổng công ty, đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau đây:

a. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có một số quyết sách để hỗ trợ Tổng công ty phát triển, khi Tổng công ty được giao nhiệm vụ đi đầu triển khai truyền hình số ở Việt Nam và cung cấp các dịch vụ tích hợp dựa trên hội tụ công nghệ:

- Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Tổng công ty cung cấp dịch vụ truyền hình tương tự trong một thời gian, nhằm có thêm nguồn lực đẩy nhanh việc phát triển truyền hình số. Tổng công ty cần có phương án khai thác dịch vụ truyền hình tương tự hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ đi đầu phát triển truyền hình số đã được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Tổng công ty triển khai dịch vụ truyền hình tương tự theo chức năng quản lý nhà nước của mình.

- Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đề xuất chính sách thuế nhập khẩu đối với các linh kiện và thiết bị điện tử, viễn thông để khuyến khích sản xuất thiết bị hiện đại trong nước.

b. Trong thời gian tới, Tổng công ty cần tiếp tục phấn đấu phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động tiếp cận nhanh với xu thế phát triển của thông tin - truyền thông thế giới. Mục tiêu tăng trưởng cao là đúng đắn, song không phải là duy nhất và không nhất thiết là phát triển như nhau trong các năm, mà phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.

c. Cần tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới, hiện đại, trên cơ sở đó phát triển sản xuất và kinh doanh, tạo ra nhiều dịch vụ cho xã hội, đó là con đường phát triển nhanh và bền vững.

d. Tổng công ty phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cả về trình độ chuyên môn và trình độ quản lý, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty:

a. Về mô hình tổ chức: Việc xây dựng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) trở thành tập đoàn Truyền thông đa phương tiện là hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển chung và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị trong Đề án “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trình Thủ tướng Chính phủ.

b. Về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho kênh truyền hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân (VTC16): Kênh truyền hình này có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vì vậy việc Nhà nước có hỗ trợ giai đoạn đầu là cần thiết.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy chế và định mức hỗ trợ theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm và dịch vụ công phục vụ nhiệm vụ chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình nội dung của kênh truyền hình bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

c. Về việc hỗ trợ cấp bổ sung vốn kinh doanh cho Tổng công ty VTC từ nguồn “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý:

Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để xem xét, đưa dịch vụ, sản phẩm của Tổng công ty VTC vào danh mục các dịch vụ, sản phẩm có tính chất công nghệ cao để được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế, về vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, vận dụng các quy định hiện hành, đề xuất việc hỗ trợ cấp bổ sung vốn kinh doanh cho Tổng công ty VTC, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và các Bộ, Cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó TTg (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Đảng Ủy Khối doanh nghiệp TW;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, NN và PTNT, GD và ĐT, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

thuộc tính Thông báo 57/TB-VPCP

Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:57/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:05/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi