Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 99/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng

tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải

 

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo công tác xây dnựg quy hoạch ngành giao thông vận tải, ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến kết luận như sau:

- Kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Từ nay đến năm 2010 muốn đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thì xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng quy hoạch còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải cần đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch và các dự án quan trọng, trong đó cần phân tích rõ tính đúng đắn, khả thi của các chiến lược, quy hoạch, đánh giá sự phù hợp với các chiến lược, quy hoạch khác có liên quan và những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện,

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh đồng bộ các chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm tính định hướng lâu dài, phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình phát triển của đất nước.

- Xây dựng các chiến lược, quy hoạch còn lại trong giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn các năm tiếp theo, trong đó xác định rõ những dự án trọng điểm, thứ tự ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực, tổ chức quản lý và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, dự án.

Các công việc trên cần được hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007.

- Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải:

+ Đối với các quy hoạch trên địa bàn một địa phương, đồng ý Bộ Giao thông vận tải chuyển cho các địa phương thực hiện;

+ Đồng ý Bộ Giao thông vận tải chỉ định các nhà thầu tư vấn có đủ năng lực để xây dựng các chiến lược, quy hoạch ngành giao thông vận tải, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ. Việc chỉ định thầu trên thực hiện theo đúng các quy định hiện hành;

+ Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dnựg chiến lược, quy hoạch ngành giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng , Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  Website Chính phủ;

  Các Vụ: KTTH, TH, TTBC

- Lưu VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 99/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!