Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.142 văn bản: Hải quan
01

Công văn 3584/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
02

Công văn 3585/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc công khai thủ tục hành chính

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
03

Công văn 2404/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
04

Công văn 2405/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
05

Công văn 7016/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
06

Công văn 6592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
07

Công văn 6591/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Ổ trượt"

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
08

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
09

Công văn 985/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
10

Công văn 14397/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
11

Công văn 1651/TCTHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2008
12

Công văn 1646/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2008
13

Công văn 1496/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhận gia công

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
14

Công văn 1019/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
15

Công văn 17511/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
16

Công văn 6630/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công ở nước ngoài

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
17

Công văn 4294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung C/O của công ty TNHH Huy Độ

Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
18

Công văn 2465/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định ranh giới khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
19

Công văn 2427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TN xe ô tô về bảo quản

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
20

Công văn 2428/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TN-TX xe ô tô

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
Vui lòng đợi