Thông báo 505/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2008

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 505/TB-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2008

 

 

Ngày 05/11/2008, thừa uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì họp giao ban Bộ thường kỳ tháng 10/2008.  Dự họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược phát triển GTVT, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành GTVT, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, trọng tâm công tác tháng 11/2008; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Trong tháng 10 vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị, toàn ngành đã thu được những kết quả tốt, cụ thể: sản lượng vận tải tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao kể cả vận tải hành khách và vận tải hàng hoá, đã đáp ứng được nhu cầu; công tác giải ngân xây dựng cơ bản trong các tháng 8, 9, 10 đã tăng và có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả lũ lụt cơ bản đáp ứng được yêu cầu; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đạt được kết quả ban đầu, đặc biệt là đã hoàn thành đề án xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua.

Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức phê duyệt nội dung công tác tháng 11/2008 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban, ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng đối với các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh thêm các vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Công tác soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Bộ đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ xin điều chỉnh lần cuối cùng về thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án, vì vậy Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo, bám sát vào các chương trình, đề án đã đăng ký để thực hiện đúng tiến độ, không để chậm trễ, không được điều chỉnh lại tiến độ của các đề án.

2. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

- Việc giải ngân các dự án đã có chuyển biến tích cực, nhất là giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.  Các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán và giải ngân các dự án để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký.

- Vụ Kế hoạch đầu tư trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị đề xuất điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh vốn cho các dự án và tổng hợp việc đăng ký kế hoạch năm 2009 báo cáo lãnh đạo Bộ chậm nhất vào ngày 20/12/2008.

- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đăng ký vào cuối năm 2008, lên danh mục các dự án khởi công và hoàn thành trong năm 2009.

- Về việc điều chỉnh giá: Bộ GTVT đã ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh khi giá tăng và lạm phát.  Thời gian gần đây giá các vật tư như sắt thép, xi măng, xăng dầu giảm, Bộ giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT phối hợp Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính tham mưu nội dung điều chỉnh cho phù hợp, theo hướng bù trừ, thanh toán trực tiếp và kiểm soát được giá.  Sau ngày 20/11/2008 có phương án chính thức, lấy ý kiến tham gia của các cục quản lý chuyên ngành.

- Về các vấn đề liên quan đến tư vấn: đã bộc lộ nhiều bất cập, tư vấn chưa theo kịp nhiệm vụ hiện nay, quan điểm về mặt kỹ thuật còn nhiều khác nhau, các tồn tại về mô hình tổ chức chưa được giải quyết, năng lực đội ngũ tư vấn còn hạn chế dẫn đến việc các dự án phải điều chỉnh nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.  Thứ trưởng thường trực giao Vụ Tổ chức Cán bộ xem xét cụ thể về vấn đề cổ phần hoá một cách triệt để các công ty tư vấn, xem xét lại mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), cho phép liên doanh, liên kết với nước ngoài tham gia các dự án để nâng cao năng lực tư vấn.

3. Về công tác tổ chức cán bộ và đổi mới doanh nghiệp

- Vụ Tổ chức Cán bộ làm việc với lãnh đạo Cục Đường sông Việt Nam để thống nhất phương án chuyển đổi tên thành Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

- Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, tham mưu cơ chế thuê chuyên gia của Cục Hàng không Việt Nam.

- Rà soát lại việc chuyển đổi các doanh nghiệp công ích trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường sông Việt Nam thành Công ty cổ phần.

4. Về an toàn giao thông

- Công tác an toàn giao thông tiếp tục thu được kết quả tích cực, các tiêu chí về tai nạn giao thông tháng sau tiếp tục giảm so với tháng trước.  Để kiềm chế tai nạn giao thông, các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2009, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

5. Về công tác phòng chống lụt bão

- Tình hình lũ lụt còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, túc trực thường xuyên 24/24 giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam nghiên cứu phương án ứng phó trong trường hợp phân lũ đập Đáy và sông Hồng; chuẩn bị lực lượng chi viện cho Thành phố Hà Nội và các địa phương khi có yêu cầu.

6. Về tài chính

- Vụ Tài chính phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tiếp tục làm việc với kiểm toán Nhà nước, phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của Bộ kịp thời xử lý ngay các vấn đề trong quá trình kiểm toán.

- Vụ Tài chính tham mưu việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp còn lại của năm 2008.  Cục Đường bộ Việt Nam phân bổ 300 tỷ đồng dự phòng lụt bão năm 2008, xây dựng phương án hiện đại hoá các trạm thu phí để trình Bộ phê duyệt.

- Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, làm việc với Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của đoàn ra - đoàn vào của Cục Hàng không Việt Nam.

7. Một số vấn đề khác

- Thanh tra Bộ phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2009.

- Các đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong dịp tổng kết công tác năm 2008.  Bộ dự kiến tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 trong tháng 01/2009.

- Đề nghị các Cục trưởng quan tâm xây dựng đơn giá các sản phẩm công ích do Nhà nước đặt hàng.

- Vụ Khoa học công nghệ chủ trì xây dựng quy trình ban hành văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Về đời sống cán bộ viên chức: Căn cứ vào Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng bộ GTVT, các đồng chí Bí thư, Cục trưởng, Vụ trưởng xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức thuộc đơn vị.  Vụ Tổ chức Cán bộ làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về vấn đề ăn trưa cho cán bộ viên chức cơ quan Bộ.  Công đoàn ngành GTVT, Công đoàn cơ quan Bộ phối hợp đề xuất biện pháp giải quyết.

- Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu và đề xuất đề án xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe tại Quốc lộ 70.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam báo cáo Bộ phương án huy động vốn cho các dự án BOT ngành GTVT.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các cơ quan, đơn vị dự họp;

- Các Ban QLDA thuộc Bộ;

- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;

- Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Bùi Nguyên Long

Thuộc tính văn bản
Thông báo 505/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2008
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 505/TB-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 11/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!