Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7375/BGDĐT-CTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Văn Bá
Ngày ban hành:14/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 7375/BGDĐT-CTHSSV

V/v:  Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

  và trung cấp chuyên nghiệp;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Để thực hiện quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/9/2007 trong năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những việc sau:

1. Về giấy xác nhận

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tín dụng đối với học sinh, sinh viên, trong năm học này Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành giấy xác nhận mới (mẫu 01/TDSV đính kèm) thay thế mẫu giấy xác nhận cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường xác nhận cho học sinh, sinh viên theo mẫu mới.

2. Về giấy cam kết

Trước khi tốt nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu những học sinh, sinh viên đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu 05/TDSV đính kèm), có trách nhiệm thông báo cho nhà trường và gia đình địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ.

Chỉ sau khi học sinh, sinh viên vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục để học sinh, sinh viên đó ra trường.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.8694029/0945.119.888./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

- VT. Phùng Khắc Bình (để b/c);

- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Văn Bá

 

 

 

Mẫu số: 01/TDSV

(Do HSSV lập)

 

TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

……………………………….…

……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

 

Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………....

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam                Nữ

SốCMTND:……………………Ngày cấp:………….Nơi cấp:………………..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):………................

Tên trường:……………………………………………………………………..

Ngành học:……………………………………………………………………..

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề):…………………………….

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:………………………………...

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:……………………………………..

Khoa:…………………………………………………………………………...

Ngày nhập học:…../……/…….Thời gian ra trường (tháng/ năm):…../…../…..

( Thời gian học tại trường:…………..tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:........................đồng.

 Thuộc diện:                 

- Không miễn giảm

- Giảm học phí

- Miễn học phí

Thuộc đối tượng:           - Mồ côi

- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ....................................... không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường: ………………………………… vào tài khoản: …………............... Số tài khoản: ……………………………, tại ngân hàng …………………………..

 

…………, ngày …… tháng …… năm ………

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số: 05/TDSV

(Do HSSV lập)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

 

Kính gửi: Trường (cơ sở đào tạo) ................................................

 

 

Họ và tên học sinh, sinh viên:…………………………............…........................

Ngày sinh:……/……/……………….. Giới tính:    Nam              Nữ

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .......................

Lớp:............................ Khoa .......................... Số thẻ HSSV ................................

Khóa ..................................... Loại hình đào tạo: ..................................................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……...…..): ...................................................…..

Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến) : .….../....…./……..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):………....................

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ……... ………......................... cư trú tại thôn (ấp, làng..)  …....................... xã (phường)………..................... huyện (thị xã) ...................... tỉnh (thành phố) .........................., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội …………................................... cho vay tổng số tiền là: ........................ đồng (bằng chữ ……………………………………….)

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình :

- Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

- Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.

 

..............., ngày ...... tháng ........ năm 200......

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi