Thông báo 308/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 308/TB-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

 

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Nhà nước là rất quan trọng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng của đất nước trong tình hình mới.

2. Về dự thảo "Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước":

Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, hoàn thiện dự thảo quy chế, trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định, ban hành.

3. Về trách nhiệm các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số công tác trong thời gian tới:

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án "Xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải", thông qua Ban Chỉ đạo Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009;

- Chủ động xây dựng đề án "Hoàn thiện về tổ chức và quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải" để triển khai thực hiện theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những nội dung vượt thẩm quyền;

- Xây dựng "Cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải", thông qua Ban Chỉ đạo Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong đầu quý I năm 2009.

Đối với các dự án, công trình hoặc các nội dung công việc cụ thể trong quá trình thực hiện đầu tư có vướng mắc nhưng vượt thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề xuất và lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo nhằm đôn đốc để hoàn thành dứt điểm, sớm đưa vào khai thác các dự án trọng điểm và các dự án xây dựng giao thông khác có tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009.

- Rà soát kết quả giải quyết các đề xuất nêu tại văn bản số 6714/BGTVT-QLXD ngày 11 tháng 9 năm 2008, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung và những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

- Trong quý IV năm 2008, tổ chức 2 đoàn công tác ở 2 khu vực miền Bắc và miền Nam (1 đoàn do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước làm trưởng đoàn, 1 đoàn do Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước làm trưởng đoàn) làm việc với các cơ quan giúp việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quản lý đầu tư xây dựng, các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án về tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch vốn năm 2008, 2009 và giải ngân các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến trình thực hiện các dự án, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước trong phiên họp thứ hai (dự kiến quý IV năm 2008).

b) Bộ Xây dựng:

Khẩn trương thành lập "Tổ công tác liên ngành" nghiên cứu đề xuất sửa đổi hệ thống văn bản, quy chế về quản lý đầu tư xây dựng, bao gồm các đề xuất sửa đổi các văn bản Luật, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009.

c) Văn phòng Ban Chỉ đạo:

Làm việc với đại diện các Nhà tài trợ về việc phối hợp giữa Văn phòng đại diện các Nhà tài trợ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước nhằm trao đổi thông tin thường xuyên về việc thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn ODA, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng;

- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;

- UBND thành phố Hà Nội;

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN,

  các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,

  các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu VT, KTN (6).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Văn Trọng Lý

thuộc tính Thông báo 308/TB-VPCP

Thông báo 308/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:308/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:30/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Giao thông

tải Thông báo 308/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi