Thông báo 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 294/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc

trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa

 

 

Ngày 11 và ngày 12 tháng 10 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường về tình hình thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự có các lãnh đạo, đại diện các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án, ý kiến lãnh đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với các dự án xi măng:

Trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò bình ổn thị trường xi măng theo nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong tình hình hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã có nhiều cố gắng ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống của cán bộ, công nhân trong ngành, đồng thời tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư sớm đi vào sản xuất.

Để tháo gỡ những khó khăn chung cho các dự án xi măng, yêu cầu:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư các nhà máy xi măng trong việc đấu nối điện, bảo đảm không để tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng phải chờ điện, đồng thời chỉ đạo việc đáp ứng đủ điện cho các nhà máy xi măng đang hoạt động.

- Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị tham gia xây lắp tại các dự án xi măng phải đáp ứng đủ nguồn lực để bảo đảm tiến độ các dự án; chủ đầu tư chủ động điều phối công việc giữa các nhà thầu, tối ưu hóa việc sử dụng lực lượng lao động và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác thi công trên công trường, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tiến độ theo các điều kiện của hợp đồng.

- Việc thông báo giá của địa phương: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2008 và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương phê duyệt quy hoạch liên quan tạo điều kiện cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng trụ sở của Tổng công ty tại Hà Nội và Dự án Khu đô thị xi măng tại Hải Phòng.

- Bộ Tài chính xem xét, sớm có ý kiến về kiến nghị của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn về thuế nhập khẩu các loại cáp điện.

2. Đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn:

Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án có quy mô lớn, quan trọng của nước ta, vì vậy việc triển khai bảo đảm tiến độ là rất cần thiết. Trong thời gian ngắn, nhưng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, phối hợp tốt với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đây là những kết quả tốt, bước đầu tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhất là thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay trên toàn cầu.

Để tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ, yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo đúng các mốc tiến độ đã đề ra.

- Về việc thay đổi vị trí cảng xuất sản phẩm dầu của Dự án:

Quy hoạch chi tiết cảng Nghi Sơn về lâu dài phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung Bộ và yêu cầu phát triển của các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn trong tương lai. Quy hoạch cảng biển phải đồng bộ với các quy hoạch giao thông và quy hoạch các ngành khác nhằm bảo đảm cho phát triển bền vững về lâu dài. Do vậy, việc nghiên cứu vị trí cảng xuất sản phẩm dầu phải được xem xét, cân nhắc kỹ.

+ Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, nghiên cứu phương án thay đổi vị trí cảng xuất sản phẩm dầu, trong đó lưu ý có so sánh chi tiết các phương án vị trí cảng xuất sản phẩm dầu phía Nam và phía Bắc đảo Biện Sơn (bao gồm cả phương án tài chính liên quan). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đây, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án (cho cả giai đoạn sau của Dự án). Việc này, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008.

+ Trong quá trình nghiên cứu cần lưu ý các quy phạm kỹ thuật về an toàn vận hành cảng dầu khí, đường ống dẫn dầu, khả năng ảnh hưởng của đường ống dầu thô và đường ống xuất sản phẩm đến việc vận hành của toàn bộ cụm cảng...

3. Các vấn đề khác:

- Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình thuộc cụm cảng Nghi Sơn theo hình thức BOO phù hợp với các quy định hiện hành.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành công trình đường giao thông Nghi Sơn -  Bãi Trành theo tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg,

  các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: GTVT, CT, Tài chính, KH&ĐT, XD;

- UBND các TP: Hà Nội, Hải Phòng;

- UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ TH, KTTH, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (4).26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Phượng

Thuộc tính văn bản
Thông báo 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 294/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 16/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!