Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

Số: 407/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

---------------

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Nghị định 20). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Các bộ, cơ quan dự họp thống nhất cao: Việc ban hành Nghị định 20 là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quả nhất định trong việc chống chuyển giá như báo cáo của Bộ Tài chính đã nêu. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 20, cụ thể là khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi ngay Nghị định 20 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính:

a) Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 20, tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8: tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.

b) Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;

- Các Bộ: TC, KHĐT, CT, TP;

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- VCCI;

- Tổng cục Thuế;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3)H.Dương 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 407/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 29/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!