Sắp có Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 407/TB-VPCP kết luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
sửa đổi nghị định 20/2017/NĐ-CP
Sắp có Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 29/11/2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 20) ngày 24/02/2017 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và đưa ra kết luận:

- Việc ban hành Nghị định 20 là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và thông lệ quốc tế, mang lại nhiều kết quả trong việc chống chuyển giá. Tuy nhiên, một số quy định vẫn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, cần phải sửa đổi ngay;

- Tập trung sửa đổi vào các nội dung nêu tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20: Tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng… đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng;

Đồng thời, Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với các giao dịch liên kết của doanh nghiệp có quan hệ liên kết cũng cần phải được khẩn trương trình Chính phủ theo tiến độ được giao ngày 26/7/2019…

Thông báo này được ban hành ngày 29/11/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục