Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 302/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện

dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án

phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu

 

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2008, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 so với báo cáo đã được trình bày tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo và đề xuất việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009; ý kiến của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội báo cáo về đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ và một số nước đã khiến giá dầu thô thế giới trong những ngày gần đây sụt giảm nhanh chóng, dự báo sẽ còn ở mức thấp, ảnh hưởng lớn đến dự toán cân đối ngân sách nhà nước năm 2009 đã báo cáo Quốc hội. Trước tình hình đó, Thường trực Chính phủ họp với các Bộ, ngành liên quan thống nhất điều chỉnh đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2008, cụ thể là:

1. Về đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008: nhất trí với báo cáo của Bộ Tài chính đã báo cáo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp này (văn bản số 256/BTC-NSNN ngày 22 tháng 10 năm 2008 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009) và cần cân nhắc kỹ thêm khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2008.

2. Về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009:

a) Nhất trí lựa chọn phương án giá dầu thô xuất khẩu năm 2009 ở mức 70 USD/thùng để làm căn cứ xác định dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Với phương án này, Chính phủ sẽ phải điều chỉnh giảm chi đầu tư phát triển nhưng sẽ tăng chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ, giảm chi thường xuyên; các khoản chi cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chi trả nợ, viện trợ và dự phòng ngân sách cố gắng giữ mức như đã báo cáo Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng cần xây dựng và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo phương án giá dầu thô xuất khẩu ở mức 65 USD/thùng và 75 USD/thùng; đồng thời, nói rõ phương án giá dầu thô ở mức 70 USD/thùng là phương án Chính phủ lựa chọn để báo cáo Quốc hội và đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ chủ động điều hành nếu giá dầu thô ở mức 65 USD/thùng hoặc 75 USD/thùng. Trong trường hợp phải điều hành theo phương án giá dầu thô ở mức 65 USD/thùng hoặc 75 USD/thùng, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

b) Đối với chi cải cách tiền lương: báo cáo Quốc hội 2 phương án (phương án chọn là phương án 1)

- Phương án 1: thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2009 vào thời điểm 01 tháng 4 năm 2009 nhưng mức tiền lương tối thiểu giảm xuống mức 630.000 đồng/tháng, chưa thực hiện phụ cấp công vụ và một số khoản chi khác.

- Phương án 2: lùi thời điểm thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2009 sáng quý III năm 2009, tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn và giãn một số chính sách chi có liên quan đến tiền lương.

c) Trường hợp giá dầu thô xuất khẩu năm 2009 cao hơn 70 USD/thùng, Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng dự phòng ngân sách.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, điều chỉnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2008 và 2009, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 theo hướng nêu trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,

  các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng

thuộc tính Thông báo 302/TB-VPCP

Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:302/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành:23/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Chính sách

tải Thông báo 302/TB-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi