Công văn 8476/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 8476/BTC-HCSN
V/v: Tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 15/2/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ trong giao dịch tài chính, bao gồm vay vốn, huy động vốn tại các tổ chức tín dụng và cán bộ, viên chức trong đơn vị. Tuy nhiên, thời gian qua trong báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có báo cáo, đánh giá về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Tiếp theo công văn số 7137/BTC-HCSN ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính; để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện nội dung đánh giá về đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo phân công xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập” trình Hội nghị Trung ương lần thứ VI khóa XII; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thống kê về tình hình vay vốn, huy động vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đến ngày 31/12/2016.
Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện và gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp) trước ngày 07/7/2017, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: maithehung@mof.gov.vn
Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN (120 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 
 
BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG/UBND TỈNH THÀNH PHỐ:...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẢ NỢ VAY TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo công văn số: ……. ngày…..  của…….)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT
Tên đơn vị /nguồn vốn
Doanh số vay
Dư nợ đến 31/12/2016
Thời hạn vay (từ ... đến...)
Lãi suất
Mục đích sử dụng
Tổng số
Nợ quá hạn
 
 
 
1
2
 
3
4
5
6
7
A
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
 
 
 
 
 
 
I
Vay tín dụng ưu đãi
 
 
 
 
 
 
1
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
2
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Vay lại từ vốn vay nước ngoài
 
 
 
 
 
 
1
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
2
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
Vay thương mại
 
 
 
 
 
 
1
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
2
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
Huy động của cán bộ, viên chức
 
 
 
 
 
 
1
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
2
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
….
 
 
 
 
 
 
V
Khác (chi tiết tên khoản vay)
 
 
 
 
 
 
1
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
2
Đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và du lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
Lĩnh vực Thông tin truyền thông và báo chí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
Lĩnh vực Y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
Lĩnh vực dạy nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 

(*) Các lĩnh vực đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thể hiện chi tiết theo các chtiêu tại mục A.
Thuộc tính văn bản
Công văn 8476/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8476/BTC-HCSN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!