Công văn 123/CĐGD TP.HCM 2023 thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 123/CĐGD

Công văn 123/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cơ quan ban hành: Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:123/CĐGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Quốc Bảo
Ngày ban hành:09/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_____________

Số: 123/CĐGD

V/v triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 518/LĐLĐ-TC ngày 23/5/2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi quản lý tài chính CĐCS; Quyết định số 4301/QĐ- TLĐ ngày 04/3/2022 về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ).

Căn cứ Điều 1 của Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 6 Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ:

Bổ sung vào “Chi quản lý hành chính” nội dung:

“- Chi phụ cấp kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn tại công đoàn cơ sở. Mức chi phụ cấp kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn áp dụng Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và không cao hơn mức chi phụ cấp trách nhiệm phó chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Bổ sung vào “Chi khác” nội dung:

- “Chi phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban nữ công quần chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở. Mức chi phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban nữ công quần chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng áp dụng Khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và không cao hơn mức chi phụ cấp trách nhiệm phó chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Ban Thường vụ Công Ngành Giáo dục Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng mức chi phụ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ; Sửa đổi, bổ sung các nội dung trên trong Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và nộp 01 bản quy chế đã sửa đổi, bổ sung về Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ban Chấp hành CĐCS liên hệ số điện thoại 028.38299667 (gặp Bộ phận tài chính công đoàn) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên “để thực hiện”;

- Thường trực LĐLĐ TP “để b/c”;

- Ban Tài chính LĐLĐ TP “để b/c”;

- Lưu VT, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Quốc Bảo

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 7201/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới và các quy định hiện hành khác của Nhà nước và Tổng Liên đoàn;

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 6 Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ

1.1. Bổ sung vào Khoản 3: “Chi quản lý hành chính” nội dung:

“- Chi phụ cấp kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn tại công đoàn cơ sở. Mức chi phụ cấp kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn áp dụng Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và không cao hơn mức chi phụ cấp trách nhiệm phó chủ tịch công đoàn cơ sở”.

1.2. Sửa đổi Khoản 4: “Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương” như sau:

“Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương (Phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn)”.

1.3. Bổ sung vào Khoản 5: “Chi khác” nội dung:

“- Chi phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban nữ công quần chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở. Mức chi phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban nữ công quần chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng áp dụng Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn và không cao hơn mức chi phụ cấp trách nhiệm phó chủ tịch công đoàn cơ sở”.

2. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

2.1. Sửa đổi tên Chương 4- “Phụ cấp chức vụ kế toán trưởng phụ trách bộ phận tài chính, phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng” thành Chương 4 - “Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng của công đoàn cấp trên cơ sở; phụ cấp chức vụ kế toán trưởng phụ trách bộ phận tài chính, phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng”;

2.2. Sửa đổi Điều 8 - “Mức phụ cấp” thành Điều 9 - “Chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng phụ trách bộ phận tài chính, phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng, người làm nhiệm vụ kế toán trưởng” và bỏ Khoản 3;

2.3. Sửa đổi Điều 9 - “Trách nhiệm tổ chức thực hiện” thành Điều 10 - “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”.

2.4. Bổ sung Điều 8 vào Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể như sau:

“Điều 8. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán, chức danh kế toán trưởng và thủ quỹ của công đoàn cấp trên cơ sở.

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có cán bộ chuyên trách hoặc đơn vị sự nghiệp công đoàn không có người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Tổng Liên đoàn để bố trí làm nhiệm vụ kế toán trưởng, thì liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương bố trí 01 chuyên viên tài chính công đoàn ở cấp mình hoặc cán bộ công đoàn chuyên trách là kế toán trưởng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc để giao thêm nhiệm vụ kế toán trưởng ở đơn vị không có người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhưng một người được giao thêm nhiệm vụ kế toán trưởng tối đa không quá 03 đơn vị. Các đơn vị này có trách nhiệm chi phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng kiêm nhiệm hằng tháng, hệ số 1,0 mức lương cơ sở.

2. Trường hợp liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương chưa có nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giao thêm nhiệm vụ kế toán trưởng ở các đơn vị có nhu cầu thì giao công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đó phân công đoàn viên thuộc đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm nhiệm vụ kế toán trưởng và chi phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng kiêm nhiệm hằng tháng, hệ số 1,0 mức lương cơ sở.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có cán bộ công đoàn chuyên trách để giao nhiệm vụ thủ quỹ đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu công tác quản lý tài chính theo quy định thì phân công đoàn viên thuộc đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm nhiệm vụ thủ quỹ và chi phụ cấp trách nhiệm công việc thủ quỹ hằng tháng, hệ số 0,5 mức lương cơ sở”.

Điều 2. Các điều, khoản khác thuộc Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c UV ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực

×
×
×
Vui lòng đợi