Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 162/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải

 

 

Ngày 20 tháng 8 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2007, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2007 và dự kiến kế hoạch năm 2008. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo, các cơ quan trực thuộc Bộ và đại diện các Bộ phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, toàn Ngành Giao thông vận tải đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục có những tăng trưởng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ xin biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành.

1. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2007:

Bảy tháng đầu năm 2007, Bộ hoàn thành tốt các đề án, quy hoạch, chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm.

Công tác sản xuất, kinh doanh đạt mức tăng trưởng tốt. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc giải ngân khối lượng hoàn thành còn chậm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và những năm tiếp theo, Bộ Giao thông vận tải cần cố gắng hơn nữa, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhằm tạo chuyển biến trong cả Ngành Giao thông vận tải, phấn đấu ngang tầm khu vực. Bộ Giao thông vận tải cần xác định vai trò lớn hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đồng thời phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ từ đầu năm. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Công tác xây dựng thể chế: Hoàn thành các đề án đã đăng ký với Chính phủ, trong đó lưu ý tiến độ và chất lượng văn bản; gắn việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá để bảo đảm các thể chế phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

- Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch cần được quan tâm hơn nữa. Phải sớm hoàn chỉnh khung chiến lược, quy hoạch ngành, tạo điều kiện cho công tác đầu tư phát triển đúng hướng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Trong thời gian tới cần cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch, chiến lược cho phù hợp với tình hình mới.

- Về công tác an toàn giao thông: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả nước nói chung và của ngành Giao thông vận tải nói riêng. Chính phủ đã có Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phải chỉ đạo thực hiện Nghị quyết một cách quyết liệt, với mục tiêu cao nhất, giảm bằng được số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông.

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, công chức trong toàn ngành giao thông vận tải cần tiếp tục triển khai sâu rộng công tác này, rút kinh nghiệm những bài học vừa qua để làm tốt hơn.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh cần tập trung, bám sát nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển chiều sâu, hoạt động bảo đảm tăng nhanh khâu lưu thông phân phối hàng hoá cũng như góp phần ổn định tổng cung của nền kinh tế nói chung nhằm thực hiện tốt việc ổn định thị trường, kiềm chế tăng giá.

2 . Về kế hoạch năm 2008:

Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, do vậy Bộ Giao thông vận tải cần bám sát kế hoạch hành động của Chính phủ để thực hiện tốt chủ trương, đường lối đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ; theo đó cần chỉ đạo thực hiện một cách sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp tục thực hiện tất cả các mặt công tác, trong đó cần chú trọng:

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Liên tục rà soát, cập nhật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng lớn, làm sao để năm 2008 có thể triển khai một số dự án lớn, nhất là các dự án BOT. Nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, do đó cần có các chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn vốn xã hội tham gia đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng. Bộ Giao thông vận tải sớm công bố danh mục đầu tư các dự án BOT; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng chính sách BOT riêng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Củng cố, đổi mới các doanh nghiệp trong Ngành Giao thông vận tải. Khắc phục một số yếu kém như tình trạng thất thoát, nợ đọng, doanh nghiệp thua lỗ. Tăng cường chỉ đạo, có biện pháp hiệu quả hơn nữa để duy trì và phát triển đội ngũ chuyên nghiệp, lành nghề trong lĩnh vực xây dựng giao thông.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần quan tâm chỉ đạo cùng các cấp, các ngành quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông trên toàn quốc.

3. Về giải quyết một số kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các chính sách liên quan đến công tác đấu thầu, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thanh quyết toán cho các hạng mục công trình, cổ phần hoá doanh nghiệp và chính sách về giải phóng mặt bằng.

- Về các khoản nợ (ứng theo Quyết định 910/QĐ-TTg ngày 17/8/2004; trả nợ ứng khối lượng hoàn thành; trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính rà soát, tìm nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ để xử lý dứt điểm.

- Về vốn cho triển khai các dự án lớn (Cảng hàng không Đà Nẵng, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, luồng vào cảng Cần Thơ, góp vốn cho dự án mở rộng đường Láng-Hoà Lạc, cảng Lạch Huyện...): Đối với các dự án đã bố trí vốn ngân sách, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối vốn để triển khai đáp ứng tiến độ. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan, xây dựng phương án huy động vốn để đầu tư các dự án chưa bố trí vốn.

- Về xử lý tồn tại tài chính của Tổng công ty Xây dựng Đường thuỷ: Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, khẩn trương xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 791/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tồn tại tài chính của Tổng công ty Xây dựng Đường thuỷ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng,

  các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng,  Tài chính,

  Kế hoạch và Đầu tư,  Tài nguyên và Môi trường;

- Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ VN;

- Các Tổng công ty: Hàng hải VN,

  Hàng không VN, Đường sắt VN;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,

  Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,

  Website CP, các Vụ: KTTH, TH, TTBC;

- Lưu: VT, CN (3b). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Viết Muôn

thuộc tính Thông báo 162/TB-VPCP

Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:162/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành:28/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Thông báo 162/TB-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi