Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 149 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Thông báo 156/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
02

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
03

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
04

Công văn 1730/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2014
05

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012

Ban hành: 09/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2013
06

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
07

Công văn 1972/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 04/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
08

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội

Ban hành: 28/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
09

Công văn 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2012
10

Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011

Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
11

Công văn 1644/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
12

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 16/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2012
13

Công văn 1131/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch 1130/KH-TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
14

Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
15

Công văn 1964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại mã số hàng nhập khẩu

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2012
16

Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại

Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2012
17

Công văn 1734/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về phản ánh khiếu nại của Công ty Mekophar

Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2012
18

Báo cáo 608/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2012
19

Công văn 988/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 21/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2012
20

Công văn 4035/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thanh tra năm 2011

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2011
Vui lòng đợi