Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 163 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc giải quyết khiếu nại về Dự án cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02

Công văn 3817/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

03

Quy định 3408/QyĐ-BQP của Bộ Quốc phòng chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng

04

Kế hoạch 1542/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

05

Công văn 2314/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

06

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

07

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

08

Công văn 882/TTCP-TTTT của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

09

Công văn 5442/VKSTC-V14 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án dân sự

10

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

11

Công văn 1452/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài

12

Công văn 5024/VKSTC-V14 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân

13

Kế hoạch 564/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

14

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế

15

Công văn 10206/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập hóa đơn

16

Công văn 1730/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

17

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012

18

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

19

Công văn 1972/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

20

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội