Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 292/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc

với Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã dự giờ giảng một số môn học; đi thăm một số trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm, Bảo tàng Nhân học, Trung tâm nghiệp vụ; làm việc với lãnh đạo hai Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội là một Trung tâm đại học lớn của cả nước gồm nhiều trường đại học, có vị trí và vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Với truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp và các trường đại học trước đây khi hợp nhất thành lập, nhiều năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có sự phấn đấu vươn lên không ngừng; phát triển về mọi mặt; hoàn thiện về mô hình, tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được nhiều thành tích trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học - công nghệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới nền giáo dục đại học Việt Nam và sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn còn chậm, chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của trung tâm Đại học lớn của cả nước; cần phải có sự tập trung hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển, xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội sớm trở thành một Trung tâm đại học lớn, chất lượng cao, trọng điểm của cả nước, ngang tầm với trình độ khu vực và quốc tế.

2. Những nhiệm vụ cần tập trung:

a) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Căn cứ vào tiêu chí phát triển của Đại học Quốc gia, xác định rõ các ngành mũi nhọn, chủ lực (trong tương quan với các ngành khác) để tập trung xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao. Đồng thời phát triển, mở rộng ngành, chuyên ngành đào tạo hợp lý. Đại học Quốc gia Hà Nội cần nghiên cứu xác định rõ mục tiêu của các ngành nghề đào tạo, gắn với nhu cầu của xã hội, để sau khi tốt nghiệp hầu hết sinh viên có việc làm; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sử dụng lao động để xây dựng định hướng phát triển mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo và xác định kế hoạch đào tạo hàng năm hợp lý, đạt hiệu quả cao.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần triển khai xây dựng Trung tâm đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục phía Bắc để đáp ứng nhu cầu đánh giá chất lượng của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Khi đủ điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phép hoạt động như Trung tâm của khu vực.

b) Tập trung xây dựng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ, liên hoàn phục vụ đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; giao Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất về cơ chế phối hợp sử dụng chuỗi các phòng thí nghiệm cùng ngành nghề, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, gắn với các đề tài nghiên cứu và nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ.

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp đẩy mạnh chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia, bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ, chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục đại học khác trong cả nước.

c) Giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất định hướng, giải pháp tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các tài năng khoa học cho nền khoa học của Việt Nam, trước hết là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ.

d) Tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ cơ chế tổ chức và hoạt động hợp lý, hiệu quả, phù hợp với mô hình mới của các Đại học Quốc gia; cùng với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan để sớm hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi về Đại học Quốc gia, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các Đại học Quốc gia và Đại học vùng, trong quý I năm 2009 tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết về mô hình tổ chức Đại học Quốc gia và ba Đại học vùng, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị bổ sung, điều chỉnh những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển các Đại học này.

3. Về kiến nghị thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007 để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về các đề tài nghiên cứu khoa học: Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, thực hiện theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội, các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng,

  Khoa học và Công nghệ, Tài chính,

  Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;

- ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh;

- ĐHQG Hà Nội;

- Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội;

- Trường ĐH Khoa học Xã hội

  và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội;

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,

  Thanh, Thiếu nhi và Nhi đồng của Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT,

  các Vụ: TH, ĐP, TCCB;

- Lưu: VT, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Toản

thuộc tính Thông báo 292/TB-VPCP

Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:292/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Toản
Ngày ban hành:16/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách

tải Thông báo 292/TB-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi