Công văn 1977/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính về việc thực hiện Luật phá sản

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1977/VPCP-XDPL

Về việc thực hiện Luật phá sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 24/BC-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2008 về việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sớm các văn bản hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp.

2. Các cơ quan là đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý công ty nhà nước và phá sản doanh nghiệp, kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không can thiệp trái pháp luật vào thủ tục giải quyết phá sản.

3. UBND các cấp thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan đến thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp.

5. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008, bao gồm cả những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết có thể báo cáo Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Luật phá sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL,

  các Vụ, đơn vị thuộc VPCP, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, XDPL (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Công văn 1977/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính về việc thực hiện Luật phá sản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1977/VPCP-XDPL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!