Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1137/TTg-CN

V/v Một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1345/BXD-XL ngày 22 tháng 6 năm 2007; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5294/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9789/BTC-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2007, của Bộ Văn hóa - Thông tin tại văn bản số 2354/BVHTT-KHTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 về một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ định thầu các gói thầu thẩm tra thiết kế, dự toán và xây dựng các công trình tạm thuộc Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu là 1,5 lần đối với cán bộ công nhân viên Ban Quản lý Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban Quản lý Dự án./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh  Hùng;

- UBND TP Hà Nội;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo XD

  Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, KTTH, ĐP, TH;

- Website Chính phủ;

- Lưu: CN (3), VT.38

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1137/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/08/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực